arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i High-throughput Biofysik (1-2)

 • Yrkesroll

  Biokemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 augusti

 • Sök jobbet senast

  10 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2023-10-10.

SciLifeLab (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Projektbeskrivning

Två postdoktorala positioner finns tillgängliga i Emil Marklunds forskningslabb, huserat på SciLifeLab campus Solna i Stockholm. I Marklund-labbet undersöker vi hur sekvensen hos biologiska makromolekyler styr igenkänning, bindning och dynamisk struktur. Vi kombinerar höggenomströmmande (high-throughput) mätningar av molekylär bindning med simuleringar och kvantitativ modellering för att få en fysikalisk förståelse av livet på molekylär nivå.

Vi rekryterar 1-2 Postdocs som vill använda och utveckla toppmoderna metoder för att studera bindning och dynamisk struktur av DNA, RNA och proteiner. Vetenskapliga frågeställningar i projekt kan innehålla, till exempel, att studera specificitet i transkriptionsfaktor - DNA-bindning, eller att upptäcka protein - protein interaktioner.

Arbetsuppgifter

Den utvalda kandidaten kommer att använda och utveckla metoder inom en, eller helst flera, av följande kategorier:
 • Sekvensbiblioteksdesign, molekylär kloning och proteinrening: Designa och förbereda molekylära sekvensvarianter för vilka bindning ska studeras i high-throughput . Exempel på lämpliga bakgrunder: Molekylärbiologi, protein engineering, biokemi.
 • Optisk teknik, fluorescensmikroskopi, bildanalys: Utveckling av mikroskop och dataanalyspipelines som används för att mäta och kvantifiera bindning i high-throughput. Exempel på lämpliga bakgrunder: Optisk teknik, hårdvaru-programvaruintegration, bildanalys.
 • Bygga kvantitativa modeller: Använda high-throughput bindningsdata för att bygga sekvensberoende prediktiva djupinlärningsmodeller och fysikaliska mekanistiska modeller (termodynamiska och kinetiska modeller etc.). Exempel på lämpliga bakgrunder: Djup maskininlärning, programmering, matematik, fysik.
Du kommer att delta i att utforma projektet enligt de övergripande målen för labbet och du kommer att vara ansvarig för genomförandet. Vi är ett tvärvetenskapligt labb och du kommer att uppmuntras att samarbeta med andra forskare i teamet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom kategorierna listade ovan, där särskild vikt kommer att fästas vid skicklighet inom biofysik, molekylärbiologi, biokemi, optisk teknik och djup maskininlärning.

Vi skulle också vilja att du har dessa egenskaper:
 • En nyfiken och driven personlighet med en passion för grundforskning och/eller metodutveckling.
 • God förmåga att arbeta i ett team.
 • Starka publikationer eller annat bevis på vetenskaplig förmåga och mognad.
 • Utmärkta kommunikationsförmågor på engelska.
 • Erfarenhet av att lösa komplexa vetenskapliga problem eller metodutveckling inom minst en av de kategorier som nämns ovan.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2023-12-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Emil Marklund, emil.marklund@dbb.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat