arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Historia, med nordamerikansk eller nordisk urfolkshistoria

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 januari

 • Sök jobbet senast

  13 mars

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.  

Historieämnet är en del av Institutionen för kulturvetenskaper som inkluderar ämnena arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, kultur- och naturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap. Utbildning i historia ges från grundutbildningsnivå till forskarutbildning, inom program och som fristående kurser, på våra olika campus och på distans. Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en aktiv forskningsmiljö. 

Ämnesområde för befattningen: Historia

Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning och tidsperiod: Heltid 2 år
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, men senast 2024-09-01. 

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av externfinansierad forskning inom området urfolkshistoria med särskild fokus på hur urfolk i Nordamerika och Norden hanterat klimatförändring och förlust av biologisk mångfald. Postdoktorn kommer att tillhöra forskningsprogrammet “Att överleva det otänkbara: ekologisk förstörelse och urfolks överlevnad i Norden och Nordamerika, 1600-2020” (Formas 2023-2027). Programmet syftar till att förstå hur samiska och nordamerikanska urfolkssamhällen överlevt när de ställts inför den koloniala expansionens påverkan på miljö, natur och biologisk mångfald. Det finns anledning att betona både förtryck och utsatthet i urfolks erfarenheter, men detta program vill lägga tonvikten vid överlevnad och i många hänseenden remarkabel återhämtning och tyder på ett aktivt och kreativt handlande för överlevnad. Postdoktorn förväntas genomföra ett projekt inom något av programmets tre teman: gränsdragningar och migration, kolonial utbildning och traditionell ekologisk kunskap, samt konst och kultur i berättelser och visualisering av relationen till marker.

I forskningsprogrammet SUN (Att överleva det otänkbara) kommer postdoktorn att vara del av en internationell och tvärvetenskaplig grupp av forskare och konstnärer från Finland, Norge, Sverige och olika delar av Nordamerika. Gruppen samarbetar om såväl forskning som konferensdeltagande och håller regelbundna projektmöten både på plats och på distans.  

Postdoktorn kommer också att tillhöra spetsforskningscentret Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Undervisning och handledning omfattande högst 20 % av heltid kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller motsvarande, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ett historiskt ämne.

I enlighet med postdoktoravtalet bör i första hand den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigast tre år innan sista ansökningsdag för denna anställning. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

Sökande skall ha dokumenterad erfarenhet av forskning med historiskt perspektiv om urfolk i Nordamerika eller Norden.

Bedömningsgrunder

Meriterande är dokumenterad kunskap i ett urfolksspråk. 

Arbetet sker i en forskargrupp varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Prefekt: Fredrik Hanell, 0470-708589, fredrik.hanell@lnu.se
Forskningsledare: Gunlög Fur, 0470-708499, gunlog.fur@lnu.se     
HR-partner: Maria Furbring, 0480-446751, maria.furbring@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast 13 mars 2024

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat