arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i informationsteknologi, inriktning user experience design

 • Yrkesroll

  Forskare, IT

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Om oss:

Anställningen är inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle. 

Din roll:


Som postdoktor kommer du att forska inom informationsteknologi och ingå i forskningsgruppen Interaction Lab. Interaction Lab består av cirka 18 forskare som fokuserar på analys, design och utvärdering av mänsklig interaktion med digitala produkter, system och enheter, med fokus på positiva pragmatiska och hedoniska upplevelser för användare. Gruppen har stor erfarenhet av forskning inom både user experience design och människa-robotinteraktion. Vi söker dig som har erfarenhet och intresse av dessa områden.

Du kommer huvudsakligen bedriva forskning inom projektet Sociala robotar i hemmiljö för äldre personers livskvalitet - behov, möjligheter och hinder (RO-LIV). Syftet med RO-LIV är att identifiera behov, lösningar och hinder för assisterande sociala robotar som bidrar till förbättrad livskvalitet för äldre personer. Projektet bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare från informationsteknologi och hälsovetenskap. RO-LIV kommer bland annat leverera en färdplan som kan stötta beslutsfattare i införandet av sociala robotar inom äldrevård, med särskilt fokus på äldre personer i hemmiljö. Projektet genomförs med en deltagande designmetod där äldre personer, vårdpersonal och anhöriga är aktörer och medskapare. Du förväntas, i samarbete med projektledare och övriga projektmedlemmar, driva en stor del av de forskningsaktiviteter som projektet omfattar, däribland litteraturstudier, intervjuer, enkätundersökningar, workshops, dataanalys och publicering. Utöver forskning omfattar befattningen ytterligare arbetsuppgifter såsom undervisning med upp till 20%.

 Vi söker dig som har:
 • avlagt doktorsexamen i informationsteknologi, eller annat relevant ämne, med inriktning mot user experience design eller motsvarande,
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska samt
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.  
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång,
 • dokumenterad erfarenhet av forskning inom user experience design eller relaterade områden,
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning inom user experience design eller relaterade områden,
 • visad pedagogisk skicklighet,
 • dokumenterad erfarenhet av forskning inom människa-robotinteraktion,
 • dokumenterad erfarenhet av arbete eller forskning inom hälso- och sjukvård eller omsorgsverksamhet,
 • graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen,
 • graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället samt
 • dokumenterad god förmåga till självständighet i arbetet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av forskning inom user experience design.

Anställningsform: Anställningen som postdoktor avser heltidstjänstgöring och görs i enlighet med gällande kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket, OFR-S, Saco-S och SEKO. Anställningen är tidsbegränsad i två år.

Omfattning: 100 %

Sista ansökningsdatum: 31 mars, 2024

Diarienummer: Ref nr HS 2024/102

Tillträde: Enligt överenskommelse


Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Jesper Holgersson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan


Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev.
 • CV.
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara Högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Lön

Högskolan tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat