arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i jordens strålningsbalans

 • Yrkesroll

  Meteorolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU) bedriver forskning och undervisning som spänner över atmosfären, oceanen, och fysiskt baserad klimatvetenskap.

Vi erbjuder utbildningsprogram på kandidat-, master-, och forskarnivå. Vår forskning söker svar på grundläggande frågor om atmosfärens och havens dynamiska, fysiska, kemiska, och biogeokemiska egenskaper som är relevanta för väder och klimat. Forskningsverksamheten är bred och innefattar processer som sträcker sig från djuphavet till övre atmosfären, och från tropikerna till polerna. Vi utnyttjar och utvecklar teori, statistiska metoder, och numeriska modeller i nära samspel med observationer. Dessutom utvecklar och leder institutionen observationsbaserad forskning med stöd av satelliter, arktiska isbrytarexpeditioner och landbaserade instrument. Mer information om oss finns på https://www.su.se/department-of-meteorology/.

Projektbeskrivning

Jordens klimat förändras snabbt eftersom balansen mellan inkommande solstrålning och reflekterad och utsänd infraröd strålning störs av människoorsakade utsläpp av växthusgaser. Detta leder till att energi ackumuleras i klimatsystemet med allt högre temperaturer, stigande havsnivåer och mer extremt väder på jorden. Tidigare och pågående satellitprojekt kan användas för att observera hur obalansen förändras över tid, men inte för att mäta dess absoluta storlek. Satellitprojektet The Earth Climate Observatory (ECO) kan vara lösningen på detta, genom att med hög precision mäta jordens energiobalans via satellit från rymden. ECO leds av en grupp framstående forskare från Sverige, Belgien och Frankrike och vi söker nu en postdoktor till ECO-teamet. ECO finansieras av the European Space Agency (ESA) som ett ESA Earth Explorer Phase 0 candidate mission.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning i att såväl observera som förstå jordens energibalans och de snabba förändringarna i strålningsbudgeten. Konkret ska postdoktorn bidra till den svenskledda utvecklingen av ECO-projektets simulator, som kommer användas för att utvärdera satellitkonstellationens prestanda och mjukvara innan uppskjutning, främst ifråga om att utveckla dess förmåga att kartlägga mätningarna. Därutöver uppmuntras postdoktorn till forskning som syftar till att förstå förändringar i strålningsbudgeten, vilket exempelvis kan innebära studier av strålningsdrivning, intern variabilitet och återkopplingsmekanismer, eller utveckling av metoder som kan integrera befintliga och framtida data om jordens energibalans och strålningsbudget.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Doktorsexamen ska vara avlagd i meteorologi, atmosfärsvetenskap, oceanografi eller annat relevant ämne. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen. Sökanden förväntas därutöver ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Om anställningen

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder

MISU ingår i en större forskningsmiljö på universitetet, omfattande https://bolin.su.se/, https://www.su.se/stockholms-universitets-ostersjocentrum/ och https://e-science.se/. Institutionen är en internationell arbetsplats och över hälften av medarbetarna har en bakgrund utanför Sverige. Som anställd på MISU får du förmånliga villkor och god arbetsmiljö. En postdoktorsanställning på MISU ger en bra start för din forskningskarriär!

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Thorsten Mauritsen, tfn 072-940 81 22, mailto:thorsten.mauritsen@misu.su.se. För information om rekryteringsprocessen, kontakta administrativ chef Sara Engström, mailto:sara.engstrom@misu.su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2024-10-01 Visstidsanställning till