arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i jordsystemanalys (2)

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  7 januari

Om jobbet

vid Stockholm Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2024-01-07.

Stockholm Resilience Centre är ett forskningscenter för resiliens och hållbar utveckling vid Stockholms universitet. Centret främjar den vetenskapliga förståelsen för komplexa, dynamiska samspel mellan människa och natur i biosfären; utbildar nästa generation av forskare och ledare inom hållbar utveckling; och samarbetar med förändringsaktörer som delar vår vision. Centret är ett gemensamt initiativ från Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin.

Projektbeskrivning

Anställningarna är en spännande möjlighet att vara en del av ett team som utnyttjar jordsystemvetenskapen för transformativ förändring mot hållbarhet. De kommer att knytas till projektet ”Att fånga och mäta flera och systemiska miljöpåverkan från företag och investeringar: ett nytt verktyg som tar hänsyn till klimat, vatten och biologisk mångfald och deras interaktioner” finansierat av forskningsrådet Formas. Detta projekt har två övergripande mål: (a) att främja bedömningen av interaktioner mellan planetära gränser (se t.ex. doi.org/10.1038/s41893-019-0454-4) och (b) att använda denna kunskap för att förfina och implementera en ”Earth system impact score” (doi.org/10.1088/1748-9326/ac2db1) för företag och investerare. Projektet involverar ett stort team (10+ personer) av samarbetspartners vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet, Kungliga Vetenskapsakademien, Australian National University och University of New South Wales. Tjänsten kan även innebära möjligheter att interagera med andra internationella nätverk såsom Earth Commission.

Arbetsuppgifter

Anställningarna omfattar forskning om jordsystemet, med fokus påmål (a) ovan. En position kommer att vara modellfokuserad: köra och använda utdata från jordsystemmodeller. Den andra positionen kommer att vara datafokuserad: att applicera nya metoder på jordsystemdata. Båda framgångsrika kandidater kommer att behöva samarbeta inom ett stort team (> 10 forskare) som kommer att använda sina resultat för att ta fram och tillämpa denna ”Earth system impact score”. Postdoktorerna förväntas publicera sina resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Särskild vikt läggs vid den sökandes kunskaper och färdigheter inominom jordsystemmodellering och jordsystemdataanalys. Stark muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga team, kreativitet i vetenskapligt tänkande samt initiativförmåga och självständighet kommer också att värderas.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Lan Wang-Erlandsson, lan.wang@su.se, Dr Ingo Fetzer, ingo.fetzer@su.se för modellfokuserad anställning eller Juan Rocha, juan.rocha@su.se för datafokuserad anställning.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat