arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i kemisk fysik

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

vid Fysikum. (Sista ansökningsdag: 2024-07-01.) Förlängd ansökningstid t.o.m 240731

Institutionen Fysikum finns på AlbaNova universitetscentrum och har ungefär 240 anställda, 250 studenter på grundnivå och 95 doktorander. Det finns fyra ämnen för studier på forskarnivå: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik. Dessa ämnen spänner över flera forskargrupper med olika forskningsaktiviteter. För mer information, se: www.fysik.su.se.

Projektbeskrivning

Institutionen för fysik erbjuder en postdoktorstjänst tillgänglig för en mycket motiverad och entusiastisk kandidat för studier inom området biomolekylär fysik. Sökanden förväntas spela en nyckelroll i utforskningen av fysiken hos biomolekylära kondensat som är kopplade till uppkomsten av liv genom att koncentrera nyckelkemikalier som underlättade bildandet av de tidigaste stabila cellerna. Detta är ett mycket tvärvetenskapligt projekt i skärningspunkten mellan biologisk fysik, datavetenskap och fysikalisk kemi.

Det nuvarande projektet syftar till utveckling av avancerade mikrodroppreaktoruppsättningar som erbjuder exakt kontroll över biomolekylär kondensation och är utformade för experiment vid storskaliga faciliteter, såsom röntgenlagringsringar och röntgenfria elektronlasrar (XFEL).

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara en del av ett team som utforskar biokemiska reaktioner genom att utföra banbrytande experiment vid nationella och internationella röntgenanläggningar. Värdlaboratoriet består av världsledande vattenforskare med expertis inom koherent röntgenspridningstekniker. Positionen är placerad vid Avdelningen för fysik (Albanova) och postdoktoranden kommer att arbeta som en del av gruppen "Strukturell dynamik av vattenlösningar" (https://sdaqs.fysik.su.se/).

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Kvalificerade sökande innehar en doktorsexamen och bevisad forskningserfarenhet inom ett (eller flera) av följande områden:
 • Kemisk fysik, mjuk materia eller fysikalisk-kemisk bakgrund och kunskap om röntgenmetodik vid storskaliga faciliteter, såsom röntgensynkrotroner och XFELs.
 • Biologisk fysik av biomolekylär kondensatbildning och praktiska biolabb eller kemi färdigheter, lämpliga för provförberedelse och karaktärisering.
 • Beräkningsfysik eller datavetenskaplig bakgrund, med bevisad erfarenhet av datanalys baserad på Python och användning av högpresterande beräkningar (HPC).
 • Laserbaserad fysik för temperaturhoppsexperiment eller teknisk bakgrund och bekantskap med vakuumteknik för utformning av provkammare.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om tjänsten kan fås av gruppledaren Foivos Perakis, f.perakis@fysik.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-2086-2024.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-2086-2024 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev– varför du är intresserad av det område/projekt som beskrivs i annonsen– vad gör dig lämplig för projektet i fråga
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • Forskningsförslag (högst 3 sidor) som beskriver - varför du är intresserad av det område/projekt som beskrivs i annonsen - varför och hur du vill genomföra projektet - vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat