arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i kognitiv neurovetenskap

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-06-30.

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, är en stor och kreativ arbetsplats, som förutom att vara en framstående forskningsmiljö, bedriver utbildning på alla nivåer inom psykologi. Över 1000 personen studerar på våra utbildningar, på allt från grundnivå till forskarnivå.

Projektbeskrivning

Projektet kommer att bedrivas inom ramen för ett forskningsprojekt som undersöker neurala system som är involverade i social inlärning och utsläckning av rädsla samt hur exponering för stress tidigt i livet påverkar dessa processer. För att undersöka detta kommer projektet använda sig fr.a. av avancerade hjärnavbildningsmetoder, psykofysiologiska metoder samt utveckla beteendemodeller. Projektet leds av Docent Armita Golkar och forksningen finansieras av Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenberg stiftelse (Wallenberg Academy Fellow anslag).

Arbetsuppgifter

Vi söker en ambitiös person med bakgrund inom hjärnavbilning och dokumeterad erfarenhet av att analysera hjärnavbilningsdata och programmering. Som postdoktor i projektet kommer du ges möjlighet att utveckla dina egna vetenskapliga ideér inom ramen för forskning kring social inlärning samt ges möjlighet att handleda doktorander och masterstudenter. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår design och implementering av hjärnavbildningsexperiment, analys av hjärnavbildningsdata och författande och spridning av resultat.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Dokumenterad erfarenhet av att analysera strukturell och funktionell MR data är ett krav. Tidigare erfarenhet av forskning inom social (associativ) inlärning och/eller reinforcement learning är meriterande men inte ett krav.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år med möjlighet till förlängning. Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Armita Golkar, 08-16 38 15, armita.golkar@psychology.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat