arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i konjugerad polymersyntes

 • Yrkesroll

  Organisk kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 maj

 • Sök jobbet senast

  25 juni

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2024-06-25.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes och mångfacetterad karaktärisering av material med potential för olika tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler.

Projektbeskrivning

Detta projekt är kopplat till gruppens strävan att utveckla biologiskt nedbrytbara organiska bioelektroniska apparater. Du kommer att spela en central roll i projektteamet genom att syntetisera och karakterisera organiska polymerer som kombinerar prestanda och hållbar design. De nya materialen kommer att ha direkt tillämpning inom de bioelektroniska apparater som utvecklats i gruppen. Avancerade karaktäriseringstekniker kommer att användas för att förstå deras struktur, egenskaper och prestanda.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola (https://wise-materials.org/research/graduate-school/), ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Arbetsuppgifter

Vetenskaplig forskning och utbildning. Du förväntas också instruera studenter, bistå med projektledning och ta ansvar för finansieringansökningar inom gruppens fokusområden.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

I anställningsprocessen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas forskningsfärdigheter i syntes av konjugerade polymerer och utvärdering av syntetiska resultat.Den ideala sökanden är utrustad med ett problemlösande "kan-göra"-tänkesätt kombinerat med en stark meritlista av original forskning i korsvägen mellan syntetisk kemi och bioelektronik. Stark kompetens inom kemi av konjugerade polymerer och deras användning i utvecklingen av bioelektroniska enheter är fördelaktigt för anställningen.

Dessutom anses visat meriterande erfarenhet inom polymerkemi och bred kunskap om relaterade syntes-, bearbetnings- och karakteriseringsmetoder som meriter för den sökande. Erfarenhet av gröna syntesmetoder är meriterande. Den sökande bör ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla-.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta projektledaren Erica Zeglio, erica.zeglio@mmk.su.se. För allmän information om Institutionen för material- och miljökemi, vänligen kontakta prefekten, professor Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat