arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i kriminologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 april

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Vi söker en postdoktor i kriminologi för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kriminologi.

Bakgrund

Vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR) erbjuds utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå inom samtliga ämnen (kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete). Vid BSR bedrivs även framstående forskning. Kriminologi är ett fler- och tvärvetenskapligt ämne vid BSR som är inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker, samt på kriminalpolitiska åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet.

Nu söker vi en postdoktor i kriminologi som ska ingå i projektet Hur passar pusselbitarna ihop? Riskfyllda kombinationer av tidiga riskfaktorer och utvecklingsvägar bakom ungdomskriminalitet som är finansierad av FORTE. Det övergripande syftet är att undersöka vilka kombinationer och utvecklingsvägar av tidiga faktorer som innebär risk för olika typer av ungdomskriminalitet. Projektet kommer använda data från den longitudinella prospektiva forskningsstudien SOFIA-studien. I SOFIA-studien följs ca. 2000 barn i medelstor svensk kommun sedan de gick i förskolan och var 3–5 år gamla. Hittills har sex datainsamling genomförts där föräldrar, lärare och barnen själva svarat på enkäter, den sista när samtliga barn gick på högstadiet. En sjunde datainsamling är planerad under våren 2024. Projektet kommer att bidra till med kunskap om utvecklingen av ungdomskriminalitet från tidig barndom, kunskap som kan användas för att utveckla tidiga förebyggande insatser.

Tjänsten som postdoktor i kriminologi kommer att höra till kriminologiämnets forskargrupp CAPS - Center for Criminological and Psychosocial Research. CAPS har det övergripande syftet att bedriva praktiskt användbar forskning om normbrytande, kriminellt beteende, och om psykosocial anpassning och utveckling i en vidare mening

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter.

Anställningen innefattar att du, tillsammans med den övriga projektgruppen, kommer att samproducera vetenskapliga artiklar med hjälp av data från SOFIA-studien i syfte att öka kunskapen om tidiga riskfaktorers betydelse för kriminalitet i ungdomsåren. I anställningen ingår att i samråd med projektgruppen, initiera och genomföra delstudier inom ramen för projektet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att analysera longitudinella data samt att skriva och publicera resultaten i vetenskapliga internationella tidskrifter.

Det kommer att finnas möjligheter till engagemang i forskargruppens övriga aktiviteter om så önskas. Du kommer att arbeta både i team och självständigt. Du kommer att ha nära samarbete med forskningsledaren och övriga i forskargruppen.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen vid själva anställningstillfället eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst ska den komma i fråga som har en doktorsexamen som är högst 3 år gammal vid ansökningstillfället. Den sökande får inte varit anställd som postdoktor förut mer än ett år i samma ämne och vid samma lärosäte. Anställningen är 2 år och om det krävs för att uppnå syftet med anställningen kan anställningen förlängas ett år till. Den totala anställningstiden får dock inte överstiga tre år. Om personen under anställningen varit föräldraledig ska anställningen förlängas med motsvarande dagar. Vid frånvaro p.g.a. sjukdom får anställningen förlängas.

Bedömningsgrunder

För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb https://www.oru.se/ledigajobb

Information

Anställningen är 100%, i två år. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Karin Hellfeldt 019-30 30 00, e-post karin.hellfeldt@oru.se eller enhetschef Brittany Evans 019-30 12 29, e-post brittany.evans@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Redogörelse av vetenskapliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-04-30. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Lön

Lönesättning enligt lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat