arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Kritisk Infrastruktur

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Institutionen för bygg- och miljöteknologi består av nio avdelningar, allt från byggnadsfysik, brandteknik, vattenresurshantering till riskhantering, och sysselsätter cirka 150 personer i en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer, lärare och forskare från många delar av världen.

Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet eget ansvar och att alla ska ges möjlighet att växa personligt och professionellt.

Tjänsten är vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, som bedriver forskning och utbildning inom, samhällsrisk, krishantering och kritisk infrastruktur. Avdelningen har totalt över 20 forskare/lärare och doktorander anställda, med en mångfald av disciplinära bakgrunder. Den sökande kommer även att ingå i Centrum för Critical Infrastructure Research (CenCIP) vid Lunds universitet. Centret bedriver forskning relaterad till kritisk infrastruktur utifrån ett resiliens, styrnings och tvär-sektoriellt beroendeperspektiv. Vidare finns möjlighet att ansluta sig till profilområdena ”Energiomställningen” och ”Vatten” vid LTH, vilket ger tillgång till viktiga forskningsnätverk vid Lunds universitet. 

PostDoc-tjänsten är direkt kopplad till ett bilateralt avtal mellan Department of Homeland Security (DHS) Science & Technology Directorate (DHS S&T) och Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (DHS CISA), och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under projektet Joint Exchange of Data and Information on Critical Infrastructure (JEDI-CI). Projektet syftar till att dela kunskap om modellering, simulering och analys för att stödja nationell tvärsektoriell resilienshantering och policyplanering för kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga funktioner och leds av Jonas Johansson vid svensk sida.

Särskild ämnesbeskrivning


Forskningsområdet är Critical Infrastructure Resilience, vilket innefattar att förstå, analysera, hantera och minska risker och sårbarheter för fysiska och cyber infrastrukturer ur ett tvärsektoriellt perspektiv. Detta inkluderar aspekter av modellering, simulering, dataklassificering, konfidentialitetsutmaningar och analysförmåga i relation till konceptuella områden som kritisk infrastruktur, komplexitet, systemiska risker, beslutsfattande, ömsesidiga beroenden och kaskadeffekter.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en tiondel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att ha ansvaret för att vidareutveckla en modellerings- och simuleringsmetod av nationella ömsesidigt beroende kritiska funktioner och tillämpa den i fallstudier både i Sverige och USA, i samarbete med den svenska projektledaren, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och de amerikanska motsvarigheterna. Arbetet kommer att vara en förlängning av och en del av pågående arbete inom CenCIP. Det kommer att hållas projektmöten som kräver resor till USA (1-2 gånger per år, ca 1 vecka åt gången) och spridning av resultat vid vetenskapliga konferenser (1-2 per år), utöver att bidra till vetenskapliga tidskrifter. Som en del av tjänsten skulle du även delta i undervisning, främst i en kurs på mastersnivå (avancerad nivå) "Critical Infrastructure Resilience" (VRSN45) och möjligheter till handledning av mastersstudenter samt ta del i doktorandhandledning.

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Förmåga att bedriva forskningsarbetet självständigt och systematiskt i en samarbetsinriktad miljö.
Kunskap och erfarenhet av forskningsfältet kritisk infrastruktur

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:727319/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Visstidsanställning till