arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i livscykelbedömning av djurproduktionssystemt

 • Yrkesroll

  Jordbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 februari

 • Sök jobbet senast

  9 maj

Om jobbet

Institutionen för biosystem och teknologi
Är du intresserad av att bedöma innovativa djurproduktionssystem? Vill du arbeta med ett världsledande internationellt team? Vi letar efter en ambitiös kollega med erfarenhet av livscykelbedömning för att hjälpa oss att definiera framtida markanvändningspolicyer i Europa.
Om jobbet
Postdoktoranden kommer att fokusera på tillämpningen av livscykelbedömning (LCA) inom europeiska djurproduktionssystem. Postdoktoranden kommer att granska och välja förbättrade metoder för införlivande av miljö- och djurvälfärdsaspekter i LCA-modeller för nuvarande och framtida djurproduktionssystem. Arbetet inkluderar (1) litteraturgenomgång av indikatorer för djurhälsa och välfärd samt miljö- och sociala metoder; (2) strukturerad expertkonsultation enligt en Delphi-metodik för att välja lämpliga indikatorer och metoder; (3) utveckling och tillämpning av valda metoder genom datainsamling och analys. Vi förväntar oss att alla anställda spelar en aktiv roll i utvecklingen av forskningsmiljön och engagerar sig positivt i det sociala arbetsmiljön. Vi förväntar oss också att du deltar i våra undervisningsaktiviteter och att du rapporterar forskningsresultat i hög rangerade vetenskapliga tidskrifter.

Din profil

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Krav:

 • En doktorsexamen inom ett relevant ämne (dvs inom natur- eller samhällsvetenskap med en substantiell inriktning på livsmedel och/eller jordbruk).
 • Erfarenhet av att arbeta med livscykelbedömning inom jordbruk.
 • Medvetenhet om och intresse för djurvälfärdsfrågor inom djurproduktionssystem.
 • Förmåga att arbeta självständigt såväl som att samarbeta.
 • God kommunikationsförmåga, inklusive förmågan att kommunicera och skriva bra på engelska.

Meriter:

 • Användning av livscykelbedömningsprogramvara (t.ex. SimaPro, Open LCA).
 • Kunskap om den europeiska djurproduktionssektorn.
 • Programmeringskunskaper (R, Python).
 • GIS-kunskaper (ArcGIS, QGIS).
 • Erfarenhet av systematisk översikt och expertutlåtande metoder.
 • Kunskap om djurvälfärdsbedömning eller djurvälfärdsindikatorer.
 • Förmåga att kommunicera och skriva bra på svenska.
 • Innehav av ett giltigt svenskt körkort eller motsvarande.

Om oss

På Institutionen för Biosystem och Teknologi utforskar vi interaktioner mellan jord, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av livsmedel och förnybara råvaror. Vår undervisning och forskning behandlar frågor om hållbar och effektiv användning av begränsade resurser för produktion i växthus, på jordbruksmark och i lantbruksbyggnader. Den framgångsrika kandidaten kommer att vara knuten till gruppen "Djurmiljö och Byggnadsfunktion" som studerar effekterna av olika förvaltningssystem för djurproduktion med särskild tonvikt på miljö- och djurvälfärdsaspekter. Forskningsaktiviteterna kombinerar detaljerade studier inom biologi och teknologi av produktionssystem med systemanalyser och tvärvetenskapliga synteser. Avdelningen har en bred kompetens inom jordbruks- och trädgårdsodling, bioenergi, teknologi, djurvälfärd, resurseffektivitet, miljöpåverkan och livsmedelssäkerhet. Vi förmedlar forskningsbaserad kunskap i undervisningen på grundläggande och avancerad nivå samt genom samarbete med samhället och bidrar därigenom till innovationer, rådgivningstjänster och beslutsfattande för att lösa komplexa problem.

Projektet

STEP UP är ett Horizon Europe-projekt som löper från januari 2024 till december 2027 och syftar till att stödja utvecklingen av mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara europeiska djurproduktionssystem (ELPS). Projektets 16 partners från 10 länder kommer aktivt att delta i utvärderingen och analysen av innovativa djurproduktionssystem (ILPS) och använda insikterna för att uppgradera traditionella ELPS. De teknikdrivna teknikerna integrerade i ILPS kommer att leda till mer välinformerad och hållbar djuruppfödning, vilket hjälper till att förbättra effektiviteten, minska miljöpåverkan och förbättra djurvälfärden. 

För mer information om STEP UP-projektet, besök: https://horizon-stepup.eu/from-tradition-to-innovation-eu-project-step-up-improving-sustainability-of-european-livestock-farming/

Mer information om institutionen: Institutionen för biosystem och teknologi | Externwebben (slu.se)

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse, men gärna 1 juni 2024.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-09.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat