arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i mänskliga rättigheter - vatten och hållbar utveckling

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Notera att detta är en nedkortad version av annonsen.

Du finner den fullständiga annonsen genom att trycka på "ansök här".
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I arbetsuppgifterna ingår i första hand att bedriva forskning inom ramen för LU4W och det handlar i det här postdoktorprojektet om att relatera ett människorättsperspektiv på integrerad vattenresursförvaltning. Du ska undersöka om och i så fall hur frågor om vattenresursförvaltning relateras till frågor om mänskliga rättigheter. I vilken mån används ett språkbruk och perspektiv från människorättssammanhang när vattenresurser behandlas i lokala, regionala, nationella och internationella sammanhang? Det handlar dels om att undersöka skriftliga dokument, men du ska också intervjua nyckelpersoner i lokala, regionala och nationella och i förekommande fall internationella sammanhang av relevans för projektet. Utifrån resultaten av denna forskning ska en undersökning och diskussion om “bästa-praktik” (best practice) föras som kan ligga till grund för vilken roll ett människorättsperspektiv kan spela i arbetet med att få till en framtida hållbar integrerad vattenresursförvaltning. Målsättningen ska vara att dessa perspektiv ska kunna användas inte bara på en internationell nivå, utan kanske främst på lokal och regional nivå.

Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med fem andra postdoktorer från fem andra fakulteter; samhällsvetenskap, juridik, ekonomi, naturvetenskap och teknik. Projektet leds av sex seniora forskare från de olika medverkande fakulteterna. Arbetet innebär också att en del tid och engagemang kommer att ägnas åt de andra postdoktorernas arbete inom projektet. 

Du kommer att behöva resa en del i arbetet, även om merparten av projektet kommer att genomföras på Arbetsplatsen. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta krav ska vara uppfyllt senast tre månader efter ansökningstidens utgång och den sökande ansvarar själv för att inom denna tid komplettera sin ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Detta krav ska vara uppfyllt senast tre månader efter ansökningstidens utgång och den sökande ansvarar själv för att inom denna tid komplettera sin ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Kompletteringen mailas till avdelningsföreståndare Dan-Erik Andersson (för mailadress se universitetets hemsida: https://www.mrs.lu.se/person/DanErikAndersson/).
- Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan examen ha avlagts tidigare. I sådana fall ska intyg om detta insändas i samband med ansökan.
- Förmåga att hålla intervjuer och läsa juridiska dokument (förvaltningsdokument) på svenska.
- Doktorsexamen i Mänskliga rättigheter eller annat närliggande ämne som är relevant för anställningen.

Meriterande för anställningen är


- Dokumenterad egen forskning av relevans för forskningsprojektet Mänskliga rättigheter med inriktning mot vatten och hållbar utveckling (LU4W) är meriterande
- Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska som visas genom publikationer, uppsatser eller motsvarande.
- Erfarenhet av att samverka med forskare från olika ämnesdiscipliner.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.

Ämnet mänskliga rättigheter är flervetenskapligt och anlägger historiska, filosofiska, etiska, rättsliga och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter. I ämnet finns ett kandidatprogram med undervisning på svenska och ett nystartat tvåårigt masterprogram med undervisning på engelska. Söktrycket till utbildningarna är mycket högt. Här finns också Sveriges enda flervetenskapliga forskarutbildning i mänskliga rättigheter. Forskningen är inriktad på mänskliga rättigheter som ett komplext samhällsfenomen. Fokus ligger bland annat på barn och ungdomar; minneskulturer; konflikt, våld och ansvarsutkrävande; rättighetsaktörer; politisk filosofi och filosofihistoria samt de mänskliga rättigheternas historieskrivning i modern tid.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till