arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Markbiogeokemisk modellering

 • Yrkesroll

  Hydrolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  4 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för naturgeograf. Sista ansökningsdag: 2024-08-04.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Landskap, miljö och geomatik. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning

Postdoktorn skall delta i projektet: “Carbon Loss In Plants, Soils and Oceans” (CALIPSO) och “Soil microbial responses to land use and climatic changes in the light of evolution” ((SMILE)

Båda projekten undersöker hur markprocesser och biota driver cyklerna av kol och näringsämnen, med syftet att utveckla och testa modeller baserade på optimalitetsteorier.

Samarbeten med flera internationella partners projekt planeras, vilket ger en unik möjlighet för att nätverka i hela Europa.

Arbetsuppgifter

Postdoktoren kommer att vara ansvarig för att:
 • Utveckla nya processbaserade modeller som beskriva mikrobiella funktioner.
 • Delta i projektmöten, skriva resultatrapporter och delta i aktiviteter i projektet utöver modellering (dataanalys, konceptuell utveckling mm).

Vad vi kan erbjuda:

Den valda kandidaten kommer att finna en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution. Vi kommer att sträva efter att stödja och vägleda postdoc-forskaren mot en framstående forskningskarriär. Vi kommer att hjälpa honom/henne att utveckla kontakter och samarbeten inom våra forskningsnätverk och bortom dem. Postdoc-forskaren kommer att vara inblandad i ansökningsskrivning och uppmuntras att ansöka om finansiering som huvudsökande (förutom denna tvååriga position). Stockholms universitet och Bolincentret för klimatforskning erbjuder också otaliga utbildningsmöjligheter och nätverksmöjligheter och workshops. Sist men inte minst är Stockholmsområdet både ett knutpunkt för vetenskapliga innovationer och en region som erbjuder hög livskvalitet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vi söker mycket motiverad kandidater med kunskap i mark- och ekosystemmodeller. I urvalsprocessen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas kandidater med examen i en relevant disciplin (teknik, matematik, markvetenskap, ekologi, hydrologi, (bio)fysik) och en stark beräkningsmässig eller matematisk bakgrund. Dokumenterad erfarenhet av datorprogrammering (e.g. R, Python, Matlab) och mark- eller ekosystemmodeller är avgörande. Erfarenhet av att publicera i högt rankade tidskrifter på engelska är också viktigt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Stefano Manzoni, tfn 08 - 674 78 02, stefano.manzoni@natgeo.su.se, och Gustaf Hugelius, gustaf.hugelius@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan som beskriver: - senaste tekniken om projektämnet som beskrivs i annonsen (max halv sida)- kunskapsluckor som måste åtgärdas (max halv sida)- föreslagen metod för att fylla de identifierade luckorna och hur det är relaterat till den sökandes kunskap / expertis och tidigare erfarenheter (max en sida)
 • kopia av bevis på doktorsexameneventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat