arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i markens biogeokemi inriktad på stabila isotoper

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca. 100 anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik och jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning och vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder infrastruktur för växtodlingsförsök. Inom utbildningen medverkar institutionen inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål och FN:s globala hållbarhetsmål. Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark).

Arbetsuppgifter:

Forskningsgruppen Skogsmarkens Biogeokemi vid Institutionen för mark och miljö rekryterar en postdoktor som ska utforska dynamiken av organiskt material i marken. Specifikt nedbrytningen och omsättningen av markorganisk fosfor kommer att vara i fokus. Anställningen är inom det ERC-finansierade projektet PHOSCYCLE som syftar att klargöra långvariga frågor kring beteendet av organisk fosfor i mark.  Postdoktorn kommer att använda den stabila isotopsignaturen av kol från olika organiska fosforföreningar för att utforska omsättningen av organisk fosfor i jordar. Postdoktorn kommer även att arbeta med jordar från långliggande försök och övervakningsplatser under olika typer av markanvändning på olika kontinenter (som redan har samlats in). Dessutom ska postdoktorn ta prov och studera ett långliggande försök som genomförs av SLU i Uppsala där vegetationen ändrades från C3 till C4 vegetation. Postdoktorn kommer att bli en del av ett lag av forskare som arbetar tillsammans med närliggande frågor om dynamiken hos organiskt kol, kväve och fosfor i mark. 

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom biogeokemi, miljökemi, markvetenskap eller motsvarande. Examen har helst erhållits under de senaste tre åren. Du har erfarenhet av forskning om organiskt material i mark med stabila isotoper och erfarenhet inom ämnesspecifik isotopanalys är meriterande. Du ska vara skicklig med statistiska analyser samt med att kommunicera och skriva på engelska. Vi letar efter personer med gedigen vetenskaplig skrivskicklighet. Körkort är önskvärt men inte nödvändigt.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-12-10.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fat månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat