arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i maskinteknik - dataanalys inom avancerad produktion

 • Yrkesroll

  Forskare, IT

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 januari

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.

Institutionen för maskinteknik ingår i kunskapsmiljön avancerade material samt i Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) som är en av en av Linneuniversitetets spetsforskningsmiljöer. Institutionen bedriver forskning inom områden tillämpad mekanik, underhållssystem och kvalitetssystem och produktionssystem. Forskningen bedrivs i nära samverkan med såväl andra institutionen som näringslivet. Institutionen ger ingenjörsprogram i maskinteknik och industriell ekonomi på grundnivå samt mastersprogrammet i simuleringsdriven produktutveckling på avancerad nivå. Institutionen är i en expansiv fas.

Vi söker en postdoktor för att bidra till ett banbrytande projekt finansierat av ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden), inriktat på automatisering och digitalisering av tillverkning.

Ämnesområde för befattningen: Maskinteknik

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar, resor mellan orterna kan förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: 100% tjänst i två år, med möjlighet till ett års förlängning.
Tillträde: Startdatum enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning:

Postdoktorstjänsten ingår i Smart Dat-projektet (https://lnu.se/en/research/research-projects/project-smart-dat/), som fokuserar på att stödja små och medelstora företag (SMF) inom tillverkningssektorn i deras övergång till mer automatiserade och digitaliserade processer. Som postdoktor kommer du vara en del av ett dynamiskt forskarteam som syftar till att revolutionera tillverkningsområdet genom avancerad teknik och innovation. I detta projekt strävar vi efter att förbättra automatiseringen och digitaliseringen för SMF inom tillverkningssektorn i Linnéregionen. Projektets mål är att stärka innovation, erbjuda ökad tillgång till tillämpad forskning och därmed öka produktiviteten och konkurrenskraften bland SMF.

Projektet fokuserar på att öka kunskapen och främjar teknikadoption i en befintlig demonstrationsanläggning. Genom att underlätta långsiktiga investeringar förbereder det SMF för att effektivt möta framtida utmaningar, identifiera möjligheter inom automatisering och digitalisering, samt navigera i global konkurrens och samhällsförändringar.

Området för denna position är industriell teknik, och fokusområdet är automatisering och digitalisering av tillverkning. Huvudansvaren kan innefatta:
 • Genomföra tillämpad forskning inom digitalisering inom tillverkningssektorn, med fokus på att utveckla och implementera innovativa lösningar för SMF.
 • Samarbeta i utformningen och genomförandet av experiment och projekt inom projektets demonstrationsanläggning, där nya tekniker och metoder presenteras.
 • Utföra dataanalys, använda avancerad analys och visualiseringstekniker för att få insikter från multidimensionella data, inklusive produktionsmått och sensordata.
 • Genomföra finansiell analys, till exempel kostnads-nyttoanalyser, investeringsutvärdering för lösningar inom automatisering och digitalisering, och relaterade områden, för att erbjuda små och medelstora företag tydlig och handlingsbar vägledning för deras investeringsbeslut.
 • Bidra till utvecklingen av utbildningsmaterial och program syftade till att höja kompetensen hos SMF-anställda inom relevanta teknikområden.
 • Aktivt delta i Smart Dat-projektteamet, bidra till interna och externa nätverk, kunskapsdelning och projektets spridningsaktiviteter.
 • Bedriva högkvalitativ forskning och publicera resultat i toppkonferenser och tidskrifter, samt bistå med undervisning och mentorskap vid behov.

Behörighetskrav

I enlighet med postdoktoravtalet bör sökande som har avlagt sin examen högst tre år före sista ansökningsdag för den aktuella tjänsten prioriteras.

En sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor i mer än ett år inom samma eller ett närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

Följande är kvalifikationerna:

 • En doktorsexamen inom ett relevant område såsom industriell teknik, maskinteknik, datavetenskap, datateknik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i nämnda områden.
För att se bedömningsgrunder och annonsen i sin helhet vänligen se lnu.se. 

Välkommen med din ansökan senast 29 februari 2024.

Kontaktpersoner:

Universitetslektor Hatem Algabroun, hatem.algabroun@lnu.se
Prefekt Lars Håkansson, lars.hakansson@lnu.se
HR-partner Linda Wincent, linda.wincent@lnu.se

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat