arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i materialteknik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  21 juli

Om jobbet

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser nu en postdoktorsanställning i materialteknik.

Anställningen har en inriktning på tillverkning och tribologi av PVD-beläggningar. Anställningen är förlagd till Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik – en arbetsplats som genomsyras av en trevlig, inspirerande och internationell atmosfär, med medarbetare från hela världen. Maskin- och materialteknik är ett av tre ämnen vid institutionen, med totalt ungefär 60 medarbetare, varav 11 är professorer. Vi erbjuder forskarutbildningar i materialteknik, industriell ekonomi och fysik, samt utbildningar på avancerad nivå i bland annat maskinteknik. Institutionen bedriver viktig forskning i materialteknik, fokuserad på avancerat stål och material för additiv tillverkning, samt även utmattning och tribologi. Vår nuvarande forskning inom tribologi är mångvetenskaplig och kretsar kring sambandet mellan mikrostruktur och tribologisk prestanda i avancerade material.

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år, räknat från sista ansökningsdag. Som postdoktor vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik kommer du ha fantastiska möjligheter att genomföra forskningsprojekt i nära samarbete med svensk industri. Materialtekniska analysmöjligheter vid Karlstads universitet i kombination med industriella tester ger en unik möjlighet till PVD-tillverkning och materialanalys relaterad till mikrostrukturer och tribologisk prestanda av avancerade PVD-ytbehandlingar. Utöver forskningen ingår även undervisning och fortbildning som en naturlig del av anställningen som postdoktor.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning inom framställning och analys av hård keramik med PVD-ytbehandlingar för maskintillämpningar. Du kommer bidra med teoretisk motivering av valet av typ och sammansättning av ytbehandling, delta i katodisk arc-förågning av flerfasiga hårda PVD-ytskikt, samt utföra nödvändiga mikrostrukturella, mekaniska och tribologiska tester, med särskilt fokus på maskintester. Den forskning du bedriver kommer vara inom samma områden som övrig forskning som bedrivs inom institutionen. Delar av forskningsexperimenten kommer ske i samarbete med industripartners, på deras forskningslaboratorier.

Du förväntas även undervisa kurser och handleda studenter på avancerad nivå samt även delta i fortbildning. Undervisning och fortbildning kan uppta sammantaget max 20 procent av arbetstiden. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen i maskin- eller materialteknik eller materialfysik, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas.  

Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger, t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Krav ställs även på att ha väldokumenterade kunskaper i PVD-tillverkning av hårda ytbehandlingar, samt experimentell materialanalys av tunna PVD-beläggningars mikrostruktur, textur och prestanda, inklusive tribologiska tester. Goda kunskaper i engelska krävs.

Bedömningsgrunder


Särskild vikt kommer att läggas vid:

Dokumenterad erfarenhet av forskning rörande PVD- (physical vapour deposition) beläggningar av tunna skikt, speciellt med inriktning på katodisk arc förågning.”.
Dokumenterad erfarenhet av experimentell materialanalys (XRD, SEM, EBSD, etc.) av PVD-beläggningar.
Dokumenterad erfarenhet av tribologiska mätningar och materialanalys av hårda PVD-beläggningar med fokus på skärande bearbetning.

Stor vikt kommer att läggas vid:


Personliga egenskaper som god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, initiativtagande, förmåga att arbeta självständigt, samt ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.
Ett nationellt och internationellt nätverk bestående av aktörer inom både akademin och industrin. • Erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället samt kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Vikt kommer att läggas vid:


Pedagogiska utnämningar
Genomförd högskolepedagogisk utbildning.
Internationell erfarenhet
Villkor

Tidsbegränsad anställning på heltid i två år, med start 1 oktober 2024, eller enligt överenskommelse.

Anställningen kräver att den sökande har egen extern finansiering motsvarande en heltidsanställning.

Ansökan


Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 241001 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till