arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i medicinsk strålningsfysik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  18 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av ämnet

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.

AMBER finansieras av EU:s Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND-program. Cirka 14 postdoktorer kommer att rekryteras i den första utlysningen, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Din arbetsplats kommer bli på avdelningen för medicinsk strålningsfysik, i gruppen för experimentell röntgen som ledas av Martin Bech. Utöver gruppledaren består forskargruppen av en forskare, en postdoc, och tre doktorander som jobbar med applikationer i experimentell röntgen mikroskopi av bio-medicinska prover vid synkrotroner och i vårt eget labb.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök https://www.euraxess.se/jobs/178170 

Intervjuerna kommer att inledas i april. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök https://www.ambercofund.eu/

Arbetsuppgifter och ansvarsområde

Ditt arbete kommer att omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kommer också att omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som post doktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

Detta 3-åriga heltids-post doc projekt kommer att fokuera på synkrotronbaserad röntgenavbildning, i synnerhet scanning probe-mikroskopi såsom fluorescensmappning och scanning SAXS/WAXS. Vid MAX IV-synkrotronen finns flera strålrör tillgängliga med relevans för detta projekt: NanoMAX (nano-probe XRF och avbildning), ForMAX (mikro-probe SWAXS och avbildning), DanMAX (mikro-probe XRD och avbildning), SoftiMAX (nano-probe mjuk röntgen XRF/STXM och ptychografi).

Ditt ansvar kommer att vara datainsamling, databehandling och datatolkning i nära samarbete med den eller de medicinska partner som tillhandahåller dina prover. Aktuella studier i vår grupp involverar både mänskliga och animaliska vävnader, för forskning i nerver, lungor, hjärta, tarmar och halspulsådror. Vi strävar efter att överbrygga klyftan mellan klassisk mikroskopi (histologi) och kliniska bildmodaliteter som CT och MRI. Deltagande under stråltider vid synkrotroner i olika länder i Europa förväntas (inklusive skift under natten).

Behörighet/Kvalifikationskrav

Minimikraven är följande:


- Kandidaten får ha en doktorsexamen (PhD) som är högst 8 år gammal, enligt kommissionens krav, i enlighet med Horizon-Europe MSCA cofund project Grant Agreement
- Minst en original-publikation i en referentgranskad tidskrift,
- Bakgrund inom relevanta metoder,
- Ett fullständigt ansökningspaket som lämnas in via AMBER-portalen (inklusive meritförteckning och detaljerad forskningsplan), och slutligen
- Strikt efterlevnad av MSCA:s rörlighetsregel om att forskaren inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i värdorganisationens land mer än tolv månader under de tre år som omedelbart föregår sista ansökningsdag.

Kvalifikationer som krävs för projektet


Följande krävs:

- Expertis inom experimentell röntgenavbildning.
- Erfarenhet av teori och analys av tomografiska data.
- Utmärkt förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift.

Övriga meriter att beakta


- Erfarenhet av experimentellt arbete vid anläggningar för synkrotronstrålning.
- Erfarenhet av kvalitativ och/eller kvantitativ analys av vävnadsmikrostruktur.
- Erfarenhet av fas-kontrast och/eller mörkfälts röntgenavbildning.
- Erfarenhet av arbete med fotonräknande röntgendetektorer.
- Erfarenhet av skannande röntgenavbildning såsom SAXS-mapping, SAXS-tensortomografi eller liknande.
- Goda kunskaper i programmering (t.ex. C eller Python)
- Erfarenhet av segmentering av 3D-bilder.
- Dokumenterad förmåga att framställa högkvalitativ forskning.
- Dokumenterade pedagogiska färdigheter och pedagogisk utbildning

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen, och hur den kan bidra till dess framtida utveckling.

Komplett annons med instruktioner för ansökan hittar du på https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:695468/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: enligt överenskommelse, varaktighet 3 år Visstidsanställning till