arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i mikrobiell ekologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  20 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Postdoktor i mikrobiell ekologi för att studera interaktioner melan växter och svampar på mikroskala.

Särskild ämnesbeskrivning


OBS! För full annons text, vänligen besök LU`s hemsida. Se länk till höger.

Vi söker en postdoktor till vår tvärvetenskapliga forskningsmiljö vid Lunds universitet som arbetar med mikrofluidik chips anpassade för att studera interaktioner och beteenden hos marklevande mikrober i mikroskala. 

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. I denna position består det av att designa, sätta upp och driva laboratorieexperiment för att studera mikroskalaprocesser i mykorrhizainteraktioner, analysera relaterade data och vetenskapligt skrivande. Du får praktisk erfarenhet av att tillverka och sätta upp experiment med mikrofluidikchip och mikrokosm med växter och mykorrhizasvampar. Du kommer även vara med och utveckla ekologisk teori för mykorrhizasvampars ekologi och arbeta med avancerad mikroskopi och bildanalys inom projektet. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifter:


- Upprätthålla svampkulturer och rotkulturer med arbuskulära mykorrhizasvampar.
- Utveckla ekologisk teori kring svampars födosöksande, resursfördelning och beslutsfattande i mykorrhizasystem.
- Utveckla och utföra laboratorieexperiment med mikrofluidikchip.
- Inrätta och underhålla växtmikrokosmos för studier av mykorrhizasvampar.
- Designa och tillverka mikrofluidchip med stöd från en mikrofluidikingenjör.
- Mikroskopi av hyftillväxt i mikrofluidikchip och bildanalys av resultat.
- Skriva primära forskningsartiklar, litteraturstudier och forskningsansökningar i samarbete med PI.
- Närvara och presentera vid relevanta konferenser.
- Handledning av kandidat- och masterprojekt när sådana finns tillgängliga.
- Aktivt bidra till en positiv och kreativ arbetsmiljö i gruppen.

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:


- Dokumenterad förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Erfarenhet av att arbeta under sterila förhållanden med mikrobiologiska prover.
- Mycket goda kunskaper i engelska (skriftligt och muntligt).
- Utmärkt kommunikationsförmåga, med förmåga att förmedla information tydligt och effektivt.
- God förmåga att arbeta i team och samarbeta effektivt med kollegor för att uppnå gemensamma mål.

Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig konpetens inom ämnesområdena svampekologi, mykorrhiza, växtsvampinteraktioner, mikrobiell ekologi och mikrobiologi, men även andra ämnesområden kan komma i fråga om de bedöms relevanta för projektet.

Bedömningsgrunder


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning: 

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. 
- Pedagogisk förmåga.  
-  Erfarenhet av att odla svampkulturer är meriterande.
- Erfarenhet av arbete med mykorrhizasvampar är meriterande.
-  Dokumentation av att framgångsrikt ha genomfört tidigare forskningsprojekt.
-  Erfarenhet av avancerad mikroskopi och bildanalys med ImageJ är meriterande. En stark vilja att lära sig och utveckla ytterligare färdigheter för bildanalys är avgörande.
- Programmeringsfärdigheter: Grundläggande erfarenhet eller vana med användning av Python, MATLAB eller R är att föredra. All grundläggande kodningskunskap kommer att anses vara fördelaktig.
-  Problemlösningsförmåga, tekniska, analytiska och organisatoriska färdigheter kommer att beaktas.
-  Entusiasm, engagemang och förmåga att arbeta både självständigt och ha god samarbetsförmåga i ett team.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

· Meritförteckning/CV, inklusive en publikationslista (högst tre sidor).

· Ett personligt brev med ett utlåtande om varför du är intresserad av denna tjänst, en allmän beskrivning av din tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst två sidor).

· Kontaktuppgifter till minst två referenser.

· Kopia på en av dina publikationer som du anser väl demonstrerar ditt vetenskapliga skrivande inklusive ett separat uttalande (max en halv sida) om din roll i arbetet med projektet/publikationen.

· Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-10-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till