arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i mikrobiologisk ekologi och agroekologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning


På grund av klimatförändringarna blir extrema väderförhållande som sommartorka eller kraftiga regnfall i Sverige allt mer vanliga.

Jordbearbetningsmetoder kan förbättra eller minska motståndskraften mot extrema väderhändelser. Mikroorganismer påverkas själva av jordbearbetningsmetoder, och mikrobiella funktioner kan försämras både av jordbearbetning och klimatstress.

Målet med detta projekt finansierat av det strategiska forskningsområde https://www.becc.lu.se/ (se film om BECC nedan) är att utforska hur olika typer av jordbrukshantering påverkar mikrobiell prestanda och resiliens mot klimatstörningar, särskilt torka. En viktig del av resiliens mot torka förmedlas via jordens organiska substanskoncentrationer, och uppbyggandet och stabilisering av organisk substans i jorden styrs starkt av jordens mikrobiella samhälle. Detta projekt kommer att undersöka påverkan av jordbrukstyp på olika processer i jorden, via en uppsättning av 30 konventionellt eller ekologiskt styrda gårdar i Skåne. Jordens mikrobiella samhällen kommer att karakteriseras via mikrofluidiska jordchips, optisk mikroskopi, bulkanalyser och molekylär metoder. Postdoktorn kommer också att vara placerad i ungefär 3 månader vid Göteborgs universitet.

En film om den strategiska forskningsmiljön BECC.

Arbetsuppgifter


De huvudsakliga arbetsuppgifterna i en postdoktorstjänst är att bedriva forskning, inklusive fältprovtagning på gårdar i Skåne, Sverige, provanalys i både bulk och mikroskaliga laboratorieexperiment, relaterad dataanalys och vetenskaplig skrivning. Inom ramen för sin tjänst förväntas postdoktorn aktivt arbeta med att utveckla BECC som en forskningsmiljö, t.ex. genom att delta i dess årliga möten och andra BECC-evenemang samt genom att bidra till aktiviteter och initiativ som aktionsgrupper och workshops. Undervisning kan också ingå, om önskas, för att främja karriärutvecklingen, men upp till högst 20% av arbetstiden. Tjänsten ska också inkludera möjligheten att delta i tre veckors utbildning inom högre utbildning och lärande.

Arbetsuppgifterna innefattar även:


- Provtagning på gårdar i Skåne
- Bulk- och molekylär karakterisering av jordarna
- Utföra experiment på de insamlade proverna med hjälp av mikrofluidiska jordchips och optisk mikroskopi
- Dataanalys, inklusive bildanalys och bioinformatik relaterad till samhällskarakteriseringen
- Kommunikation med bönderna via en enkät
- Vetenskaplig skrivning

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Erfarenhet av molekylär karakterisering av mikrobiella samhällen
- God förmåga att kommunicera och samarbeta väl med andra medlemmar i gruppen och inom den interdisciplinära miljön

Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdena jordens ekologi i jordbruksekosystem, mikrobiell ekologi och mikrobiologi, men andra ämnesområden kan också övervägas om de anses vara relevanta för projektet.

Meriterande:


- Erfarenhet av arbete med miljö- eller jordprover både i fält och laboratorieexperiment
- Erfarenhet av arbete i jordbrukssektorn och/eller med sterilkulturer
- Erfarenhet av arbete med optisk mikroskopi och relaterad bildanalys
- Flytande svenska och ett körkort är meriter, men kan kompenseras med hjälp av en assistent om det behövs

Bedömningsgrunder


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
- Pedagogisk förmåga

Hänsyn kommer också att tas till goda samarbetsfärdigheter, drivkraft och självständighet samt hur sökandens erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning vid institutionen och hur de bidrar till dess framtida utveckling.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till 2 år (med möjlighet till förlängning) och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan


Ansökningar ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

CV, inklusive en lista över publikationer Personligt brev, inklusive en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst två sidor) Kontaktinformation för minst två referenser Kopia av doktorsexamensbeviset och andra intyg/betyg som ska beaktas 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast möjligt/ Enligt överenskommelse Visstidsanställning till