arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i miljövetenskap med inriktning naturbaserade lösningar

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning


Anställning som postdoktor kommer att vara en del av ett forskningsprojekt där vi kartlägger ekosystemtjänster från naturbaserade lösningar.

Projektet är ett EU Horizon forskningsprojekt som heter Naturescapes med mål att studera hur naturbaserade lösningar kan implementeras för att skapa hållbara samhällen inom klimat, natur och sociala frågor. I projektet ingår partners från universitet och NGO från Europa och Latin Amerika och postdoktorn kommer att ha möjligheter till samarbeten mellan dessa och i fallstudier över hela världen inom projektet.

Vi välkomnar sökanden till en två år postdoktortjänst om naturbaserade lösningar med inriktning mot kartläggning av ekosystemtjänster från naturbaserade lösningar. Tjänsten är placerad på Centrum för miljö och klimatvetenskaper. Postdoktorn kommer att vara del av en interdisciplinär forskningsmiljö med experter inom modellering av ekosystem tjänster, kustskydd samt planering av urbana områden och policy.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innehåller:


- Forskning om naturbaserade lösningar med fokus på kartläggning, modellering och analys av ekosystemtjänster från naturbaserade lösningar
- Analys av spatial fördelning av NBS i fallstudieområden
- Utvärdera relationer av NBS till biofysiska och socioekonomiska faktorer
- Kartläggning med hjälp av GIS and fjärranalysmetoder
- Sammanfatta metoder för att analysera ekosystemtjänster från NBS
- Analys av rumsligt explicita data
- Modellera ekosystemtjänster av NBS, speciellt vad gäller kustskydd

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav:


- Doktorsexamen i miljövetenskap, Geografi/Naturgeografi, Ekosystemanalys/Ekologi eller civilingenjör med relevant inriktning, eller annan adekvat forskarutbildning
- Dokumenterad erfarenhet av modellering, GIS baserade metoder och statistik
- Dokumenterat mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
- En god förmåga att utföra och utveckla forskning

Meriterande:


- Kunskap och erfarenhet om modellering av ekosystemtjänster
- Erfarenhet av programmering i R eller Python
- Erfarenhet av fjärranalys
- Erfarenhet av miljövetenskaplig forskning, urban ekologi och samhällsplanering
- Erfarenhet från forskning i internationella projekt
- Kunskaper i andra språk tex spanska

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
- Krav på behörighet
- Övriga krav och meriter

Övriga meriter:


- Hög kompetens och erfarenhet att arbeta i internationella nätverk
- Erfarenhet reslaterat till de kvalifikationer som behövs

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max en sida)
- Kontaktuppgifter till minst två referenser
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100&. Tillträde: Snarast möjligt/ Enligt överenskommelse Visstidsanställning till