arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i modellering av skogens känslighet för klimatstress

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning


Europas skogar utsätts för allt större påfrestningar på grund av det förändrade klimatet.

I detta projekt, finansierat av forskningsrådet FORMAS, kommer vi att identifiera hur sårbara svenska skogar är för klimatstress, för att ge underlag till skogsbruksektorn för att minska riskerna (WiSdom: Vattenstress i svenska skogar: identifiering av riskområden för att anpassa skogsbruksåtgärder). Att simulera effekterna av klimatstress, särskilt med avseende på risk för mortalitet, är dock en utmanande forskningsuppgift.

Som postdoktor i detta projekt kommer du att utveckla- och tillämpa modelleringstekniker och integrering av modeller och data, för att förbättra vår förståelse för risken för torkstress i svenska skogar. Du kommer att arbeta med data från ICOS-stationer i Sverige, flux-footprint-modellen FFP och skogsekosystemmodellen LPJ-GUESS. Projektet innebär ett nära samarbete med partners från skogsindustrin, SMHI samt Skogsstyrelsen. Du blir en del av forskargruppen Land surface - Atmosphere Interactions samt forskningsgruppen Ekosystemmodellering vid Lunds universitet, där det ingår ett stort team som arbetar med kolcykel- och skogsmodellering, samt mätningar inom och utanför Europa. Du kommer också att få möjlighet att ansluta dig till de strategiska forskningsområdena BECC och MERGE, med många forskare som arbetar med ämnen relaterade till biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatmodellering.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Baserat på vegetationsdata från fältinventeringar, lidar och satellitbilder, kommer du att ha tillgång till en unik datamängd av beståndsegenskaper för studieplatserna. Du kommer att kombinera dessa data med data från flux-torn och footprint-modellering, för att utvärdera och tillämpa den dynamiska vegetationsmodellen LPJ-GUESS i samarbete med gruppmedlemmar som för närvarande arbetar med att utveckla modellen med avseende på risk för torkstress. Uppgifterna kommer att inkludera dataanalys, modellutveckling och utvärdering. Vi förväntar oss att du leder arbetet med att skriva vetenskapliga artiklar baserade på resultaten.

Arbetsuppgifterna innefattar även:


Forskning inom ämnesområdet
Publicera resultat i högkvalitativa tidskrifter
Delta i projektmöten och konferenser
Möjligheter till undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering och utveckla egna forskningsintressen
Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


Doktorsexamen i Naturgeografi, Beräkningsfysik, Skogsvetenskap, Miljövetenskap, eller liknande naturvetenskapligt ämne
Påvisade kunskaper i programmeringsspråk: Matlab, Python, C++, Fortran, eller liknande
En publikationslista som motsvarar karriärstadiet
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Utmärkt kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i såväl team som självständigt, och att slutföra aktiviteter i tid.

Bedömningsgrunder


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


Ämneskunskap kopplat till skogsbruk, skoglig ekologi och skoglig ekofysiologi
Utmärkta kunskaper om kolcykeln och växthusgaser
Förmåga att utvecka programkod
Påvisade färdigheter i hantering och analys av stora datamängder
Erfarenheter av numerisk analys och/eller geospatial statistik
Problemlösningsförmåga, organisationsförmåga och analytiska färdigheter

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska, kompileras till en PDF-fil och innehålla:

Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max 2 sidor).
Kontaktuppgifter till minst två referenser
Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa. Skicka inte originalhandlingar.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast möjligt/ Enligt överenskommelse Visstidsanställning till