arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i observationell astrofysik med transienter i LSST (3)

 • Yrkesroll

  Astronom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 oktober

 • Sök jobbet senast

  12 januari

Om jobbet

vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2024-01-12.

Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet inbjuder till ansökningar för anställning som postdoktor inom observationer av transienter (referensnummer SU FV-3815-23). Institutionen för astronomi har ungefär 80 anställda. Huvudsakliga forskningsområden är; Beräkningsastrofysik, Galaxer, Supernovor, Solfysik och Planet- och stjärnbildning. Det är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom institutionen för astronomi bland annat rymmer institutionen för fysik, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

Vi söker tre postdoktorer som vill arbeta med observationella studier av kosmiska explosioner, supernovor och andra transienter, med fokus på supernovagruppens arbete inom det kommande LSST-projektet vid Vera Rubin Observatoriet. En av anställningar, med Ragnhild Lunnan, finansieras av ett ERC-startbidrag; de andra två anställningar med Jesper Sollerman, finansieras av ett forskningsbidrag från Wallenberg-stiftelsen, och innehåller klassifisering av transienter med det Nordiska Optiska Teleskopet (NOT).

De anställda kommer att vara den del av Oskar Klein-centret (OKC; www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningen på OKC fokuseras kring områdena mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, galaxutveckling, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas bedriva forskning inom astrofysik genom studier av supernovor och andra transienter. Anställningarna inkluderar forskning inom observationella studier av transienter, såsom supernovor, kilonovor och andra extragalaktiska fenomen. OKC är medlem av Zwicky Transient Facility (ZTF) och i den kommande LS4 som båda syftar till att upptäcka nya transienter. Lunnan och Sollerman är även med i LSST, och dessa anställningr syftar till att förbereda forskningsfältet för de kommande observationerna med Vera Rubin-observatoriet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom astronomisk dataanalys, observationell erfarenhet, samt programmering. En lämplig bakgrund är en doktorsexamen i astronomi, fysik eller närliggande områden.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-09-91 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Ragnhild Lunnan, ragnhild.lunnan@astro.su.se, och professor Jesper Sollerman, jesper@astro.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner. Viktigt!: rekommendationsbreven (2-3) ska skickas separat till följande e-postadress: fv-3815-23.refletters@astro.su.se.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Lönenivå som andra postdoktorer på institutionen

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat