arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Planetär geovetenskap

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning


En tvåårig postdoktoral forskningstjänst vid Geologiska Institutionen, Lunds Universitet, utlyses härmed under forskningsämne planetär geovetenskap.

I forskningsgruppen där tjänsten utlyses forskar vi huvudsakligen inom två fält av planetär geovetenskap – nedslagskraterbildning och chockmetamorfos, samt den geologiska utvecklingen av andra fasta kroppar i solsystemet.

 

- Jordens nedslagshistoria – Nya metoder för att känna igen nedslagskratrar

Vilka kristallografiska karakteristika i chockade mineral kan användas för att öka möjligheten att hitta eroderade nedslagskratrar på jorden och för att förstå utomjordiska geologiska provers nedslagshistoria? Hur kan nedslagsrelaterade mineralförändringar undersökas med hjälp av synkrotro- och neutrontekniker?

Vi vill fastställa inriktningen på forskningen som ska utföras inom ramen för det här projektet/anställningen tillsammans med den kandidat som kommer att erbjudas tjänsten.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

(1) Petrografiska och chocktextur-undersökningar för att fastställa egenskaper och bildningssätt för mikrotexturer som bildats som konsekvens av chockkompression, U-bordsmikroskopering, svepelektronmikroskopi (SEM) med electron backscatter diffraction (EBSD) och transmissionselektronmikroskopi (TEM); och (2) Användande av moderna tekniker vid MaxIV-laboratoriet i Lund för vidare karakterisering av kristallografisk deformation, till exempel genom röntgendiffraktion. Detta inkluderar även provpreparering med fokuserad jonstråle.

Arbetsmiljö


Doktoranden kommer att vara placerad vid Geologiska institutionen vid Lunds Universitet. Vid Geologiska institutionen bedriver vi forskning över ett brett spektrum av geovetenskapliga discipliner och vi erbjuder både ett kandidat- och masterprogram. Tjänsten är placerad i en grupp som i dagsläget består av två lärare/forskare och fyra doktorander. Vi respekterar och bryr oss om varandra och vår arbetsmiljö.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. För denna anställning behöver sökande ha en doktorsexamen (eller motsvarade, se ovan) i geologi, astronomi eller ett nära anknutet ämne inom naturvetenskap.

Övriga krav:


- En publikationslista som motsvarar det som kan förväntas vid den sökandes karriärnivå.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Utmärkta färdigheter i kommunikation, förmåga att arbeta i grupp men också individuellt, och att färdigställa projekt i tid.

Vid tjänstens start förväntas den sökande ha avlagt doktorsexamen. Dokumenterad erfarenhet av vetenskapligt skrivande så som publikationer, uppsatser, eller motsvarande, på engelska är absolut nödvändigt. Vi letar efter en kreativ person som trivs i en dynamisk forskningsmiljö. Projektet kräver nära samarbete med medlemmar av gruppen i Lund och även forskare i andra länder, och den sökande ska kunna arbeta självständigt med att designa och utföra experiment, liksom i grupp i samarbetsprojekt. Den sökande ska vara engagerad och fokuserad, och kunna ta ansvar för delar av gruppens forskning.

 Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). Startdatum: 1e februari 2024, eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska och sammanfogas i en enda PDF-fil.

 

Var snäll och skicka inte några originaldokument. 

Kandidater till tjänsten kommer att kallas till intervju före tillsättandet.

Välkommen med din ansökan.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-02-01 el en l ök Visstidsanställning till