arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i radarglaciologi

 • Yrkesroll

  Geofysiker

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juli

 • Sök jobbet senast

  9 augusti

Om jobbet

vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Sista ansökningsdag: 2024-08-02.

Östersjöcentrum är administrativ värd för Tarfala forskningsstation (TRS, från engelska Tarfala Research Station), SU:s centrum för glaciologisk och alpin forskning. TRS ligger i Tarfaladalen på 1135 m ö.h. öster om Kebnekaise, ca. 1200 km norr om Stockholm. TRS är öppet ca 5 månader om året då stationens egna forskningsprojekt och långtidsobservationer på t.ex. glaciärer, permafrost, hydrologi och klimat bedrivs. TRS besöks ofta av nationella och internationella gästforskare som genomför fältvetenskapliga projekt och utbildning i den unika miljön som omger stationen.

Projektbeskrivning

Sveriges glaciärer har sedan 2017 förlorat ca 11 % av sin yta, dock kan volymförluster inte kvantifieras med säkerhet. Kvantifiering av volymförluster kräver information om berggrundens position under glaciären, något som saknas för majoriteten av de svenska glaciärerna. För några få glaciärer i Kebnekaise-massivet förvärvades subglacial topografi från 1970-2000-talet, men dessa har begränsad användning som input till moderna numeriska glaciärdynamikmodeller.

Geofysiska metoder så som isradar - eller radio-echosounding (RES) på engelska - möjliggör både kartläggning av subglacial topografi och att studera glaciärernas inre arkitektur och dynamik. Inom ett pilotprojekt i samarbete med prof. Neil Ross/Newcastle University/UK genomfört under våren 2024 (här kallat TRS-RES), har TRS inhämtat RES-data vid tre av Sveriges fyra referensglaciärer. Data hämtades från marken såväl som från luftburna (helikopter) system och kommer att utvidgas till flera andra inom en snar framtid. RES-uppdrag har hittills genomförts för att etablera moderna glaciärernas subglacial topografi och därmed tjocklek, nästa steg i projektet fokuserar på glaciärernas inre arkitektur och glaciologiska processer och dynamik.

En spännande anställning i vårt forskarteam, med både TRS och SU som arbetsplats, Prof. Nina Kirchner (TRS) och Prof. Neil Ross (Newcastle U, TRS-samarbetspartner) som rådgivare.
Vi söker en forskare med expertis inom:
 • RES-datainsamling, rådatabearbetning och analys
 • Glaciologi
 • GIS
 • Vetenskaplig programmering (t.ex. användning av Matlab eller Python)

och ett stort intresse för

 • glaciärerna i det arktiska Sverige
 • att samutforma framtida forskningsriktningar fokuserade på tillämpningen av geofysiska metoder i det vidare TRS-området, helst inom ramen för
 • internationella forskningssamarbeten och öppen vetenskap och öppen data.

Arbetsuppgifter

Uppgiften är att bearbeta, analysera, visualisera och tolka TRS-RES data som samlats in från svenska glaciärer 2024 och skapa 3D-kartor över subglacial topografi från dessa data, samt analysera RES-data med fokus på glaciärernas inre arkitektur och struktur. Aktivt fältarbete med inriktning på ytterligare datainsamling för svenska glaciärer. Utformningen av specifika forskningsfrågor som ska behandlas i dessa uppdrag förväntas bero på resultaten av analysen av de data som samlades in våren 2024, och utföras av postdoktorn i samarbete med TRS-personal och prof. Neil Ross/Newcastle University. Daglig organisation av sin egen insamlade data, fatta beslut om kortsiktiga prioriteringar om experimentell design och analyser. Beslut kring betydande riktningsförändringar eller bestående svårigheter kommer att fattas tillsammans med seniora samarbetspartners. Postdoktorn förväntas även sprida framgångsrika forskningsresultat genom refereegranskade forskningsartiklar som ska publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter och delta i kommunikationsinsatser.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Kandidater till denna tjänst bör inneha doktorsexamen, eller ha lämnat in en doktorsavhandling, i geofysik, glaciologi eller motsvarande naturvetenskaplig disciplin. Dokumenterad tidigare erfarenhet från arbete inom området radarglaciologi krävs, inklusive erfarenhet av radardatabehandling, visualisering och tolkning. Vidare bör kandidaten ha utmärkta kunskaper i GIS-programvara och använda vetenskaplig programmering (t.ex. i Matlab eller Python) dagligen i sitt arbete. Erfarenhet av geofysiskt fältarbete, gärna i polara miljöer, samt erfarenhet av samarbete med glaciologer och numeriska modellerare är meriterande.

Vi söker en mycket motiverad kandidat, som kan arbeta självständigt och effektivt mot deadlines samt organisera och hantera tilldelade resurser i både fält- och kontorsmiljö. Eftersom projektresultat bland annat kommer att vara viktiga för användning i glaciärdynamiska modeller som används i den bredare TRS-arbetsgruppen är god samarbetsförmåga viktigt. För fullständig annons se Lediga jobb på su.se

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet liksom personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Nina Kirchner, tfn 08 16 29 88, nina.kirchner@su.se.

Fackliga företrädare

För fullständig annons se Lediga jobb på su.se

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida www.su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning så ange gärna löneanspråk. Mat och logi kraftigt rabatterat under tiden i Tarfala. 3000kr friskvårdsbidrag .

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

2 år med möjlighet till 1 år i förlängning. Heltid