arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i sedimentär paleogenomik

 • Yrkesroll

  Paleontolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper och Centrum för paleogenetik. Sista datum: 15 juni 2024.

Projektbeskrivning

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) inbjuder att ansöka om en tvåårig postdoktoranställning baserad på CPG på Stockholms universitets campus.

Anställningen utgör en del av Fluxes from Land to Ocean: How Coastal Habitats in the Arctic Respond (FLO-CHAR), som finansieras genom BNP Paribas Foundation och koordineras av Afred Wegener Institute (AWI) i Potsdam, Tyskland. Det övergripande målet för projektet är att lösa vår förståelse av förändrade arktiska land-hav materiaflöden, tining av permafrost och tillhörande effekter i ett av de snabbast föränderliga ekosystemen på jorden, den arktiska kustmiljön.

Projektet syftar till att tillhandahålla baslinjedata om tidigare biologisk mångfald vid kusten, och identifiera reaktioner från arktiska kustekosystem på miljöförändringar under de senaste ~1000 åren genom att tillämpa förhistoriskt DNA-metoder på grunda marina sediment i Beauforthavet. Dessa data kommer att användas för att undersöka konsekvenserna av (1) minskningar av havsisen på populationens konnektivitet och utbredning hos, och (2) ökad tillförsel av organiskt material på bentiska mikrobiella och planktoniska samhällen. Sedimentkärnor för dessa analyser samlades nyligen in av FLO-CHAR- teamet våren 2024.

Huvuduppgifterna för kandidaten är inriktade på att återhämta och analysera DNA-data från förhistoriska sediment, med hjälp av en kombination av toppmodern metabarcoding, metagenomik och anrikningsmetoder, och testmetoder där det behövs, för att undersöka forskningsfrågorna. Kandidaten kommer också att ha möjlighet att vara involverad i geokemisk och paleomiljödatagenerering och analys. Den utvalda kandidaten förväntas samarbeta med projektpartners vid AWI och University of Basel, publicera sina resultat i vetenskapliga tidskrifter och presentera sina resultat vid nationella och internationella konferenser. 

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder och urval

Examen ska vara avlagd senast innan anställningsbeslut fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Kandidaten bör ha en stark forskningsförmåga inom ämnesområdet, inklusive en demonstrerad meritlista av att (1) att tillämpa en eller flera av de tre centrala toppmoderna metoderna som anges ovan för att generera (sedimentärt) förhistoriskt DNA data, (2) hantering av high-throughput DNA-sekvenseringsdata med hjälp av skript och bioinformatikanalyspipelines i High Performance Computing-miljöer, och (3) analysera och konvertera pipelineresultat till publicerbara produkter. Kandidaten bör också ha goda praktiska kunskaper om DNA-metodik på förhistoriskt DNA, särskilt i sedimentära sammanhang. Kunskaper om evolutionsbiologi och/eller paleoekologi, särskilt från norra Nordamerika, anses vara meriterande.

Vi söker en kreativ, ansvarstagande och mycket motiverad person som kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Urvalet bland kvalificerade kandidater baseras på både deras förväntade förmåga att slutföra projektuppgifterna och deras lämplighet att arbeta på både CPG och IGV. Tillsättningsprocessen kommer att beakta den sökandes dokumenterade kunskaper och färdigheter, kvaliteten på engelskspråkig kommunikation, förmåga till analytiskt tänkande, förmåga att ta initiativ, publiceringar (artiklar i peer-reviewed internationella tidskrifter av hög kvalitet), erfarenhet av att organisera eller leda arbetsuppgifter, forskningsaktivitet (nätverk, finansieringsansökningar/utmärkelser) och kommunikationsförmåga (tex konferenspresentationer). Utvärderingen baseras på tidigare utbildning och erfarenhet, kvalitet på tidigare publicerad forskning, ambition uttryckt i motiveringsbrevet, beskrivning av den föreslagna projektorganisationen, professionella rekommendationer och eventuellt intervjuer.

Anställningsvillkor

Anställningen innebär heltidsanställning under minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning vid särskilda omständigheter (aktuellt tillgänglig finansiering är på två år). Startdatum enligt överenskommelse men helst senast sept/okt 2024.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Peter Heintzman, peter.d.heintzman@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 078-16 34 89, alejandra@st. su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan, inklusive nödvändiga dokument, på engelska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:
 • Dina kontakt- och personuppgifter
 • Din högsta examen
 • Dina språkkunskaper
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Inkludera dessutom följande dokument:

 • Följebrev (max två sidor) som beskriver varför du är intresserad av, och hur du skulle organisera, projektet samt din lämplighet för anställningen.
 • CV – examina och andra genomförda kurser, relevant kompetens och arbetslivserfarenhet inom geokemiska och antika DNA-analyser.
 • Publikationslista (peer-reviewed).
 • kopia av bevis på doktorsexamen. Om din doktorsexamen ännu inte är klar, vänligen ange det förväntade datumet för slutförandet.
 • Upp till fem utvalda publikationer.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! För fullständig annons se www.su.se/jobb, under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat