arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i skogsbrukets digitalisering inr mot skoglig fjärranalys

 • Yrkesroll

  Skogsbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 september

 • Sök jobbet senast

  17 oktober

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

 

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna.

Specifikt för anställningen kan institutionen erbjuda en unik forskningsmiljö som fokuserar på forskning inom skoglig fjärranalys, skogsskador, trädfysiologi, kol och klimat och ekosystemtjänster. Inom fjärranalys har vi exempelvis, genom ett nationellt samarbete, tillgång till data från ett världsunikt radartorn med avancerade mikrovågsinstrument och vi kan på den optiska sidan erbjuda möjligheten att samla in data med hjälp av drönarbaserade hyperspektrala kameror av högsta internationella klass.

Anställningen av postdoktorn kommer att knytas till The Bridge 2.0, en gemensam samverkansarena för tvärvetenskaplig kunskapsutveckling med fokus på skogsbruk, innovation och hållbar konkurrenskraft, kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling samt Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA (Data Intensive Sciences and Applications).

Ämnesområde för befattningen: Skogsbrukets digitalisering
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning 100% under 2 år med tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Världens skogar påverkas av pågående klimatförändring och det behövs ny forskning inom fjärranalys i syfte att öka kunskapen om skogarnas tillstånd och förändring. För att möta denna utmaning är det nödvändigt att samla in olika typer av fjärranalysdata (optiska, laser och radardata) från olika plattformar (torn, drönare, flygplan, satelliter) i kombination med fältdata (referensdata, t.ex. från skördare) för modellering av såväl traditionella som nya skogliga variabler. I ett förändrat klimat förväntas också biotiska och abiotiska skogsskador att öka, vilket gör det önskvärt att fjärranalys-forskningen intensifieras även inom detta område.

Forskningsprojektet är centrerat kring att utveckla nya verktyg för nästa generations digitala och dynamiska skogskartor till grund för den skogliga planeringen och till nytta för skogsbruket. Särskilt fokus ligger på att ta fram nya och förbättrade skattningar av skogliga variabler (tillstånd och förändringar) samt att kartlägga och prognostisera skogsskador. En stor del av forskningsmaterialet kommer att samlas in via drönarflygningar över skogliga försöksområden. Projektet förväntas även generera värdefulla resultat till stor nytta för framtida digitala och dynamiska skogsbruksplaner.

Postdoktorn kommer att samarbeta med nationella och internationella experter inom området. Exempelvis erbjuds möjlighet att samarbeta med forskare i Horizon 2020-projektet ForestMap, vilket syftar till att ta fram nästa generations skogskartor med AI. Vidare kommer postdoktorn att ha en nära koppling till forskningsprogrammet FRAS II (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige), vilket drivs gemensamt av Linnéuniversitetet, Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet i nära samarbete med skogssektorn i södra Sverige. FRAS II startar under hösten 2023 och omfattar tre doktorander och tre postdoktorer, alla med handledare/mentorer från respektive organisation. Eftersom projektet genererar stora mängder data kommer postdoktorn även att söka samarbete med Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA (Data Intensive Sciences and Applications).

I anställningen ingår även ansvar för forskningskommunikation, vilket innebär att delta i nationella och internationella möten. Att publicera både populärvetenskapliga artiklar och vetenskapliga artiklar är centrala delar av arbetet.

Postdoktorn förväntas aktivt delta i institutionens miljö och nätverk såväl internt som externt, samt utveckla nya projektidéer och söka projektmedel. En viss del undervisning och handledning på grund-, avancerad och/eller forskarutbildningsnivå kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i teknologi, elektroteknik, teknisk fysik, fysik, skogsvetenskap, skogshushållning, biologi eller i ett för skoglig fjärranalys relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Eftersom anställning som postdoktor är karriärutvecklande söker vi i första hand kandidater som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom visad vetenskaplig skicklighet inom området. För tjänsten krävs också bevisad kommunikationsförmåga i skriftlig och talad engelska, liksom god förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Körkort är ett krav för tjänsten.

Kontaktpersoner:

Professor Johan Fransson, 0470-76 70 42, johan.fransson@lnu.se
Prefekt Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
HR-partner Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

För fullständig annonstext med information om bedömningsgrunder och ansökningsförfarande, läs mer och ansök på:https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7556&rmlang=SE Sista dag för ansökan är 17 oktober 2023. Obs! Använd länken och ej "Ansök här-knappen" som också visas på sidan.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat