arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i skogsskötsel

 • Yrkesroll

  Forskare, skogsbruk

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  10 maj

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Vi söker en starkt motiverad person för att forska i skogsskötsel av framförallt ädellövskog i södra Sverige.
Om jobbet
Projektet fokuserar på föryngring och tidig beståndsskötsel i lövdominerade skogar – med målsättning att producera högkvalitativt timmer, genom att också utvärdera ekonomi och produktion i det framtida beståndet. Skogstyperna i projektet är framförallt hög eller låg- intensivt brukade skogar i trakthyggesbruk, med användning av naturlig föryngring eller plantering. Postdoktorn kommer att etablera nya försök och mäta in existerande försök och därefter bearbeta data för vetenskaplig rapportering. De vetenskapliga frågeställningarna kommer handla om att utveckla skötsel och praktisk implementering av klimatanpassade åtgärder.

Kandidaten kommer tillhöra institutionens skogsskötselenhet och jobba i ett forskarlag med fokus på skötsel av mångbrukade skogar som adresserar klimatanpassning och låg- och hög intensivt brukande. Vi modellerar utifrån både empiriska och processbaserade data och använder såväl riksskogstaxeringens som våra skogliga långtidsförsök.

Din bakgrund 
Kandidaten måste ha en doktorsexamen i skogsskötsel eller väldigt närstående ämne. Kandidaten måste ha bevisad erfarenhet av analys av träd och beståndsdata, beskrivet genom vetenskaplig publikation eller avhandling. Utmärkt engelska i tal och skrift är också ett krav.

Tidigare erfarenhet av utlägg av skogliga försök i föryngring eller beståndsbehandlingar, samt erfarenhet av trädslagen i norra Europa är meriterande. Institutionen ser stort värde i kandidater som har intresse av undervisning och handledning av studenter. Giltigt körkort och intresse i att utföra fältarbete är ytterligare en merit.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. 

Om oss

SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans och vi har särskild expertis kring skogen och skogsbruket som komplexa socio-ekologiska system. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund- och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.

Mer information om institutionen/avdelningen: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap | Externwebben (slu.se)

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:

Alnarp

Anställningsform: 
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Maj 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-10.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat