arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Språk och kultur med inriktning mot litteraturvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 februari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor i Språk och kultur med inriktning mot litteraturvetenskap eller litteraturstudier.

Dina arbetsuppgifter

Som postdoktor kommer du att verka inom forskningsmiljön Språk och kultur, där forskningsområden som litteraturvetenskap och språk- och interaktionsanalys ingår. Ditt föreslagna projekt ska passa in i forskningsmiljön. Ett intresse för tvär- och mångvetenskaplig forskning och de dialoger mellan olika discipliner som kännetecknar forskningsmiljön Språk och kultur är av stor betydelse.

För den här anställningen välkomnas särskilt projekt med fokus på rum och plats, i vid mening, exempelvis med inriktning mot spatiala litteraturstudier eller geokritik. Projektet kan också beröra frågor om plats i relation till andra teoretiska perspektiv och med utgångspunkt i såväl samtida som historiskt material.

Som medarbetare i forskningsmiljön är du en produktiv och aktiv deltagare och bidrar till forskningsmiljöns seminarier med egna presentationer såväl som feedback och kommentarer på andras arbeten. Du värderar en livlig och inspirerande seminariekultur. Hög närvaro på arbetsplatsen förväntas.

Du förväntas genomföra ett forskningsprojekt som genererar vetenskaplig publikation under postdoktorsanställningen. Du förväntas publicera dina forskningsresultat främst på engelska eller svenska.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer


För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har doktorsexamen i litteraturvetenskap eller ett närliggande ämne med en tydligt litteraturvetenskaplig inriktning eller har bedrivit forskning av hög litteraturvetenskaplig relevans. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom litteraturvetenskap/litteraturstudier, uppvisad genom egen forskning av hög kvalitet, samt förmåga att självständigt planera arbete och formulera egna forskningsfrågor utgör krav för anställningen. Du ska ha visat självständighet som forskare genom ytterligare referee-granskade publikationer utöver avhandlingen. Tidigare erhållna forskningsanslag är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom litteraturstudier är meriterande. Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samverkan inom forskning.

Flytande svenska eller engelska i tal och skrift är krav för anställningen.

Innehavaren av anställningen som postdoktor förväntas vara såväl drivande som samarbetsinriktad. Du är självständig och tar egna initiativ men värdesätter också samarbete och dialog. Du bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av vetenskapliga sammanhang.

Din arbetsplats


Du kommer att arbeta inom forskningsmiljön Språk och kultur, en mötesplats för språk- och litteraturvetenskaplig forskning, som förenas av intresset för samspelet mellan språk och kultur i vardagliga, litterära, mediala, konstnärliga och professionella kontexter. Forskningsmiljön bedriver en regelbunden seminarieverksamhet som den sökande förväntas medverka i.

Språk och kultur är en forskningsmiljö inom Institutionen för kultur och samhälle.

Om anställningen


Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. 

Lön och förmåner

Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner


Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Ansökan ska innehålla (1) en projektplan om max fem sidor för det föreslagna forskningsprojektet och (2) en publiceringsplan för resultaten. Därutöver ska personligt brev, CV, referenser, två rekommendationsbrev och åberopade publikationer biläggas. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 mars 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat