arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i statsvetenskap med fokus på agentbaserad modellering

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  30 augusti

Om jobbet

Är du vår nästa postdoktor med fokus på modellering av socialt lärande inom mångbruk och alternativt skogsbruk?
Statsvetenskapliga institutionen utlyser en 2-årig tjänst som postdoktor för att utveckla en agentbaserad modell för sociala lärprocesser inom skogsbruk.

Sista ansökningsdag är 30 augusti 2024.

Projektbeskrivning

Tjänsten är en del av det 4-åriga forskningsprojektet MultiForSe – Mångbruk, privat skogsägande och nätverk för socialt lärande: Familjeskogsägare som gräsrotsagenter för alternativa skogsskötselmetoder (https://www.slu.se/fakulteter/s/om-fakulteten/alternativa-skotselmetoder/multiforse/).

Projektet kombinerar kvalitativa intervjuer, en nationell enkätundersökning och agentbaserad modellering för att fånga hur nätverksbaserade innovationsprocesser som stämmer ”underifrån” sprider sig och förändrar praxis inom skogsbruket. MultiForSe-projektet syftar till att förstå vilka multifunktionella skogsbruksmetoder som tillämpas idag och kan vara relevanta i framtiden samt till att ge förslag på policyåtgärder som stödjer användningen av alternativt skogsbruk.

Tjänsten är en del av ett av projektets ”work packages”, i vilket resultat från både kvalitativa intervjuer och en nationell enkätundersökning kommer att tillämpas i en agentbaserad modell. Fokus ligger på att fånga den sociala dynamik och de nätverksbaserade lärprocesser som uppstår i interaktion mellan brukare. Du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö som är fokuserad på tillämpad forskning som avser att bidra till positiv samhällsomvandling.

Ansvarsområden

Projektet kommer att utveckla en agentbaserad modell för att simulera skogsbruk i Sverige med fokus på hur innovativa metoder uppstår och relevant kunskap sprids bland enskilda skogsägare. Målet är att bättre förstå de förutsättningar som krävs för småskaliga förändringar av skogspraxis, i vilken grad dessa banar väg för bredare sociala processer som etablerar nya praxisregimer samt hur politiska interventioner kan påverka sådana processer.

Arbetsuppgifterna som ingår i denna tjänst är:


- Använda en agentbaserad modell (planen är att använda CRAFTY-modellen https://landchange.imk-ifu.kit.edu/CRAFTY) för att simulera aspekter av den svenska skogssektorn och samtidigt integrera resultat från befintliga kvalitativa intervjuer och enkätdata.
- Leda författandet av två vetenskapliga artiklar utifrån den agentbaserade modellens resultat.
- Samarbeta med doktorander som arbetar med liknande projekt inom forskningsgruppen.
- Bidra till policy briefs samt samarrangemang med intressenter som är en del av det bredare projektet.

Den rekryterade postdoktorn kommer även ges möjligheter att, till projektet som helhet, bidra med egna idéer kring socialt lärande och samhällsomvandling.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Krav för anställningen är:


- Doktorsexamen i en samhällsvetenskaplig disciplin, med fokus på naturresurser. Alternativt så är en naturvetenskaplig eller teknisk doktorsexamen med dokumenterad och tydlig samhällsvetenskaplig erfarenhet också acceptabel. Exempel inkluderar, men är inte begränsade till: statsvetenskap, naturresursförvaltning, kvantitativ ekologi, miljö- eller resursekonomi, markanvändningsvetenskap och hållbarhetsstudier.
- Erfarenhet av agentbaserad modellering eller relaterade metoder
- Intresse av att arbeta tvärvetenskapligt

Meriterande för anställningen är:


- Erfarenhet av kodning i Java, Python, C++, R eller andra relevanta programmeringsspråk
- Erfarenhet av nordisk skogsvetenskap
- Erfarenhet av empirisk dataanalys, inklusive kalibrering av modeller
- Kunskap om styrmedel och policyimplementering, särskilt i naturresurssammanhang
- Goda svenskkunskaper är meriterande

Bedömningsgrunder

Detta är en meritbaserad tjänst inriktad främst på forskning. Tjänsten är tänkt som ett inledande karriärsteg och bedömningen av sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare givet de krav som anges ovan.

Examen ska ha avlagts senast innan anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. En äldre examen kan vara acceptabel under särskilda omständigheter. Med särskilda omständigheter avses sjukskrivning, föräldraledighet, förtroendevalda uppdrag i fackföreningar, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande förhållanden samt klinisk anknytning eller tjänst/ uppdrag relevant för ämnesområdet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till minst 2 år med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl enligt ”https://www.arbetsgivarverket.se/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransning-anstallning-som-postdoktor”. Tillträde i november 2024 eller enligt överenskommelse.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Lunds universitet har generöst stöd för föräldraledighet och förmånliga erbjudande kring träning och friskvård.

Läs mer på Lunds universitets webbplats: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Ansökan

Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att bifoga följande dokument:

- personligt brev
- CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
- projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: - varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
- varför och hur du vill bedriva projektet
- vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

- kopia av bevis på doktorsexamen
- eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
- egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Lön

Monthly salary

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 Visstidsanställning till