arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i statsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Den utlysta anställningen som postdoktor inriktas mot forskning och undervisning i statsvetenskap. Innehavaren av anställningen ska bedriva och utveckla egen forskning som knyter an till något eller flera av följande forskningsområden på avdelningen för statsvetenskap:
 • Lokal och regional politik och förvaltning. Inom detta forskningsområde bedrivs på avdelningen forskning om bland annat mellankommunal samverkan, nätverksstyrning, integrationsfrågor och utvecklingspolitik.
• Europastudier. Inom detta område bedrivs på avdelningen forskning om bland annat EU:s roll i arbetet med globala miljömål, EU:s relationer med Afrika samt policyprocesser och lobbying på miljö- och energiområdet inom EU. 
 • Demokrati och förvaltning i ett digitalt samhälle. Inom detta område bedrivs på avdelningen forskning om bland annat inkludering i digitala samhällen, det digitala samhällets värdegrunder samt automatiserat beslutsfattande i offentlig förvaltning.
• Kunskap och politik. Inom detta område bedrivs på avdelningen forskning om bland annat organisering och styrning av forskningspolitik, samverkan om gymnasieutbildning på lokal nivå samt yrkesutbildningspolitik.

Till ansökan som postdoktor ska bifogas en avsiktsförklaring där den sökande formulerar en preliminär forskningsplan (max tre sidor) som beskriver den forskning som avses att bedrivas inom ramen av anställningen. Forskningsplanen kommer att utgöra en grund för bedömning av ansökan. De forskningsfrågor som formuleras i ansökan ska knyta an till tematiken inom något eller flera av de forskningsområden som anges ovan, och får gärna - men behöver inte - relatera till pågående forskning på avdelningen.

Som postdoktor kommer du i huvudsak att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Vi förväntar oss att du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet - såsom medarbetarmöten, seminarier och workshops - deltar i forskningsprojekt och kommunicerar resultat via akademiska publikationer.

Dina kvalifikationer


För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i statsvetenskap eller något närliggande samhällsvetenskapligt ämne är ett krav för anställningen.

Den sökande bör ha erfarenheter av empiriskt inriktad forskning som är relevant för den forskning som beskrivs på avdelningen.

Då undervisning och/eller forskning sker på både svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och/eller bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats


Du kommer att arbeta på Avdelningen för statsvetenskap som är en del av Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Vid Avdelningen bedrivs forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Forskningen på avdelningen är inriktad på frågor om lokal politik och förvaltning, digitalisering och demokrati, utbildnings- och forskningspolitik, EU-frågor, energi- och klimatpolitik samt globalisering och internationell politik. Våra grundutbildningskurser ges bland annat inom Politices kandidatprogrammet, masterprogrammet Master in International and European Relations, masterprogrammet i Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning samt inom lärarutbildningen i samhällskunskap. Viktiga samarbetspartners för avdelningens forskningsverksamhet är Linköpings universitets Centrum för klimatpolitisk forskning och Centrum för kommunstrategiska studier.

Om anställningen


Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid. Postdoktortjänsten finansieras genom ett forskningsbidrag från Catharina Högboms och Michael Cocozzas stiftelse för forsknings-, och kulturändamål i Linköpings kommun.

Tillträde snarats möjligt.

Lön och förmåner

Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner


Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 december 2023 . Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat