arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Synkrotronröntgenbaserade studier relaterade till material mm

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  17 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning


Den extrema intensitet och de unika egenskaperna hos nya röntgen- och neutronkällor som MAX IV och ESS innebär ett stort steg framåt i vår förmåga att studera viktiga vetenskapliga frågor för metall- och tillverkningsindustrin.

De ger forskare en unik möjlighet att titta in i produkter med hög rumslig upplösning och kemisk/strukturell kontrast, även under produktions- eller användningsförhållanden. Detta kan ge nya insikter i grundläggande frågor om åldring, lödning, beläggning och korrosion samt nya koncept som additiv tillverkning.  Projektet kombinerar forskare med erfarenhet från alla tekniska beredskapsnivåer (TRL), från de senaste metoderna som utvecklats vid ESS och MAX IV, till avancerade universitetsbaserade verktyg, till industriell produktion.

En ny väg för att ytterligare förbättra hållbarheten och konkurrenskraften hos svensk industri är att utveckla integrerad nano-/mikrosensorteknik som ger realtidsdata och fungerar kontinuerligt i tuffa och svåråtkomliga miljöer i direkt kontakt med produkter och produktions. Detta innehåller ett antal utmaningar som kan hanteras även med hjälp av synkrotronljusmetoder.

MAX IV-laboratoriet(http://www.maxiv.lu.se) är en nationell forskningsanläggning som tillhandahåller den världsledande synkrotron MAX IV med forskningsinstrument för forskare från Sverige och övriga världen. Här forskas inom bland annat materialvetenskap och nanoteknologi. 

Sustainable Production Initiative, SPI, (http://www.lu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer/strategiska- forskningsomraden/spi) är ett samarbete mellan Lunds universitet och Chalmers kring forskning om tillverkningssystem och teknik. Forskningen är bred och omfattar allt från tillverkningsteknik till ekonomi. Målet är att utföra vetenskapliga studier samt implementera resultaten för en konkurrenskraftig och hållbar tillverkningssektor.

NanoLund (https://www.nano.lu.se/) är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret bedriver Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av nanostrukturer.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

I det här projektet kommer du att studera tekniskt relevanta metallstrukturer och processer relaterade till industriella tillverkningsprocesser med hjälp av nyetablerade synkrotronbaserade röntgenmetoder. Fokus kommer att ligga på struktur, kemi och morfologi hos metallprover från atomär till makroskopisk skala. Vi kommer att studera prover efter att de har bearbetats under industriella förhållanden samt under tillverknings- eller bearbetningsförhållanden. Vi kommer också att arbeta för att förstå de materialvetenskapliga frågorna kring integrering av nya sensorer i metallproduktion och metallprodukter.  Målet är att få en avsevärt förbättrad grundläggande förståelse för industriella processer relaterade till metaller och hjälpa till att ta fram bättre och mer hållbara tillverkningsmetoder.

Inom detta projekt kommer du att använda och utveckla synkrotronbaserad röntgenavbildning, spektroskopi och spridningstekniker för att studera metaller och metallegeringar under vakuumförhållanden eller i kontrollerade vätskor eller atmosfärer. Avancerade nano- och mikrofabriceringsmetoder för att skapa sensorer på metaller kommer också att utforskas. En relevant punkt kommer att vara beräkningsanalysen av de uppmätta data samt simuleringar för att förstå all relevant information.

Experiment kommer att utföras vid MAX IV-laboratoriet i Lund, liksom vid andra internationella synkrotroner och kan också inkludera neutronbaserad karakterisering relaterad till ESS. Slutligen kommer experiment att inkludera användning av en mängd andra allmänt använda nanovetenskapliga karakteriserings- och tillverkningstekniker.

Arbetet kommer att utföras både vid Fysiska institutionen och Institutionen för maskinteknik vid Lunds universitet. Flera företag inom metall- och tillverkningsindustrin kommer också att vara involverade i arbetet. Arbetet är kopplat till större projekt och centra inom området som involverar hundratals doktorander och forskare.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

för mer information, följ länken https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:691256/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast möjligt Visstidsanställning till