arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i systemanalys av biogas- och bioraffinaderiproduktionssystem

 • Yrkesroll

  Jordbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Institutionen för biosystem och teknologi
Är du intresserad av att undersöka jordbrukets produktionssystem? Vill du arbeta i en grupp med högt motiverade kollegor? Vi söker dig som är engagerad i att arbeta för hållbar utveckling!

Om jobbet

Jordbruksgrödor och växtrester är värdefulla råvaror för bioekonomin. Oavsett om dessa används för biogas direkt eller som råvaror för bioraffinaderier, måste råvaruproduktionen integreras med den befintliga och framtida livsmedels-, foder- och materialproduktionen.

En ökad biogasproduktion med storskaligt bortförande av biomassa kommer att kräva att produktionssystemen anpassas för att kompensera för t.ex. växtnäringsämnen och markens kolpåverkan. Därför kommer omfattningen av detta postdoktorala forskningsarbete att omfatta aspekter som systemproduktivitet, hållbarhet och närings- och kolcirkularitet. Huvudtyngdpunkten i detta postdoktorala arbete kommer att vara att bedöma lämpliga produktionssystem som leder till biogasproduktion från jordbruksbiomassa och produktion av t.ex. växtproteiner som foder eller livsmedel. Det kan också innebära fallstudier av växtprotein- och biogaspotential.

Biogas Solutions Research Center (BSRC) och Institutionen för biosystem och teknik söker en postdoktor som kan bidra till forskningen om systemaspekter av jordbrukets biomassaproduktion för bioekonomin och åtgärder för att undvika negativa miljökonsekvenser. Metodfokus kommer att ligga på systemstudier såsom GIS-analyser, livscykelanalys (LCA) och teknoekonomiska bedömningar.

Det postdoktorala forskningsarbetet kommer att utföras på vetenskaplig grund och kommer att organiseras i arbetspaket som beslutas i BSRC forskningsgruppen Produktionssystem till vilken postdoktorn kommer att knytas. Detta kommer att ske i diskussion med de andra deltagande forskarna och partners.

Din bakgrund 
Vi söker dig som är högt motiverad och som har en doktorsexamen inom systemanalys, teknik, lantbruk, biologi, miljö, systemvetenskap eller andra utbildningsområden gärna med systemanalysinslag. Du kommer att arbeta i ett multidisciplinärt centrum där samarbete med andra forskare och intressenter är vanligt. Du bör ha en god förståelse för jordbruk, biologi och/eller grön teknik. Du ska kunna arbeta självständigt samt att samarbeta och ha god kommunikationsförmåga, inklusive förmåga att kommunicera och skriva väl på engelska. Förmågan att kommunicera och skriva väl på svenska är meriterande.

Erfarenhet av tidigare systemarbete (GIS, LCA, teknisk-ekonomisk bedömning, modellering av produktionssystem) är meriterande. Dessutom är genomarbetade färdigheter i att använda relevant programvara (program för modelleringsarbete, statistisk analys och LCA) meriterande.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Om oss
På institutionen för biosystem och teknik utforskar vi interaktioner mellan jord, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnybara material. Vår undervisnings- och forskningsverksamhet berör frågor om hållbart och effektivt utnyttjande av begränsade resurser för produktion i växthus, på jordbruksmark och i gårdsbyggnader.

Du kommer att vara en del av ett nationellt, transdisciplinärt kompetenscentrum som kallas Biogas Solutions Research Center (BSRC). Här genereras ny och relevant kunskap genom samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner samt mellan forskare och praktiker från industri och offentliga organisationer. BSRC omfattar forskare och stöd från två universitet (Linköpings universitet och SLU) och ett 50-tal privata och offentliga organisationer som involverar alla delar av biogassystemet och har ytterligare stöd från Energimyndigheten.

Vi ser fram emot att ha dig som ny medlem i vår arbetsgrupp!

För mer information om insitutionen besök: https://www.slu.se/bt 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse, men vi ser gärna att postdoktorn börjar under våren 2024.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-01.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat