arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Teknisk geologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  4 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Vid avdelningen för Teknisk geologi arbetar vi med utbildning och forskning med fokus på metoder för bestämning av egenskaper hos geologiska material, grundvatten och infrastrukturkonstruktioner samt karakterisering och tillståndsbedömning av dessa.

Vi utvecklar och använder metoder för geofysik och oförstörande provning samt provtagning, tester och mätningar på markytan, i vatten och i borrhål. Avdelningen har omfattande utrustning för och erfarenhet av fältundersökning, främst med icke-förstörande provning, olika geofysiska metoder, kärnborrning (den nationella resursen Riksriggen) och hydrauliska tester. En viktig del i verksamheten är signalbehandling av och tolkningsmetoder för mätdata, däribland invers numerisk modellering för bestämning av materialegenskaper och integrerad tolkning av olika typer av data. 

Vi är totalt cirka 20 medarbetare vid avdelningen som är placerad i V-huset, LTH. Ungefär hälften av de anställda är seniora forskare och lärare medan övriga är doktorander, tekniker och administratörer. Forsknings- och utvecklingsverksamhet finansieras främst genom anslag från de stora svenska forskningsråden och stiftelser med koppling till bygg- och anläggningsteknik samt miljö- och energifrågor.

Särskild ämnesbeskrivning


Forskning om hur de geofysiska metoderna DCIP (Direct Current resistivity and time-domain Induced Polarisation) tomografi, SIP (Spectral Induced Polarisation) och MRS (Magnetic Resonance Sounding) / NMR (Nuclear Magnetic Resonance) kan användas för att bestämma den rumsliga fördelningen av de hydrauliska egenskaperna i marken. Detta kommer att ske genom mätning med ytbaserad geofysik och geofysisk mätning med CPT (Cone Penetration Test) teknologi och i borrhål. Nya algoritmer ska utvecklas för inversion av DCIP-data för att extrahera permeabilitet och hydraulisk konduktivitet. Borrning, provtagning, CPT, HPT, MRS/NMR, slugtest ska göras vid utvalda punkter. Därefter, laboratoriemätning med kornstorleksanalys, DCIP/SIP, NMR samt provernas permeabilitet hos vår samarbetpartner BGR i Berlin, Tyskland.

Jämförande analys ska göras av de hydrauliska egenskaperna från alla metoder, inklusive analys av representativitet, störningskänslighet och robusthet i olika mätmiljöer för de olika metoderna.

Arbetsuppgifter


De huvudsakliga uppgifterna i en postdoktorstjänst är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. I tjänsten ingår möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik. Syftet med tjänsten är att utveckla självständigheten som forskare och att skapa möjlighet till vidareutveckling.

Tjänsten innebär resor i samband med möten, konferenser och fältarbete där det senare kan kräva arbete utanför normal kontorstid under fysiskt krävande förhållanden.

Arbetsuppgifterna innefattar:


Forskning inom ämnesområdet.
Planering och förberedelse för fält- och laboratorietester.
Ställa upp och utföra fältmätningar med DCIP/SIP, delta i fältmätningar med andra metoder (borrning, provtagning, CPT, HPT, MRS/NMR, slug test).
Ställ upp och utföra laboratoriemätningar med SIP, NMR, permeabilitet och kornstorlek.
Kvalitetsanalyser och filtrering av data för signalstörningar.
Anpassning och utveckling av skript och programvara för datahantering, inversion, tolkning och visualisering.
Databearbetning, analys, inversion och tolkning av fältdata med fokus på hydrauliska egenskaper.
Skriva fältarbets- och projektrapporter.
Presentera resultat vid konferenser och i vetenskapliga artiklar.
Söka extern forskningsfinansiering.
Handledning av studenter på kandidat-, magister- och doktorandnivå.
Samverkan med industrin och samhället i stort.
Administration kopplat till uppgifterna ovan ingår.
Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Dokumenterad utbildning och erfarenhet av elektriska och elektromagnetiska metoder under fält- och/eller laboratorieförhållanden.
Dokumenterade färdigheter i datahantering inklusive att skriva skript/mjukvara för automatisering av det.
Dokumenterad förmåga att organisera, genomföra och leda fältexperiment.
Körkort.
God kommunikations- och organisationsförmåga.
Dokumenterad förmåga att presentera och publicera resultat vid nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.

För annonsen i sin helhet vänliga se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:697926/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% Visstidsanställning till