arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i tropisk nederbörd

 • Yrkesroll

  Meteorolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 januari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-03-03.

Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU) bedriver forskning och undervisning som spänner över atmosfären, oceanen, och fysiskt baserad klimatvetenskap. Vi erbjuder utbildningsprogram på kandidat-, master-, och forskarnivå. Vår forskning söker svar på grundläggande frågor om atmosfärens och havens dynamiska, fysiska, kemiska, och biogeokemiska egenskaper som är relevanta för väder och klimat. Forskningsverksamheten är bred och innefattar processer som sträcker sig från djuphavet till övre atmosfären, och från tropikerna till polerna. Vi utnyttjar och utvecklar teori, statistiska metoder, och numeriska modeller i nära samspel med observationer. Dessutom utvecklar och leder institutionen observationsbaserad forskning med stöd av satelliter, arktiska isbrytarexpeditioner och landbaserade instrument.

Institutionen har ca 60 anställda och ingår i en större forskningsmiljö på Stockholms universitet, omfattande Bolincentret för klimatforskning, Östersjöcentrum, och Swedish e-Science Research Centre. Institutionen är en internationell arbetsplats, över hälften av våra anställda har en bakgrund utanför Sverige och både svenska och engelska används som arbetsspråk. Vi välkomnar och värdesätter mångfald i vår arbetsmiljö.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att förstå hur tropisk nederbörd över land svarar på yttre faktorer som exempelvis global uppvärmning och avskogning. Fokus i projektet ligger på atmosfäriska processer och återkopplingsmekanismer, men kan utvidgas till att också involvera återkopplingar till växtligheten. Anställningen är kopplat till projektet Tropical Precipitation Tipping Points (TPTP) som finansieras av Vetenskapsrådet.

Arbetsuppgifter

Arbetet består i att bedriva forskning inom området för projektet såsom det beskrivs ovan. Postdoktorn kan använda sig av såväl satellit- som markbaserade observationer och existerande ensemblesimuleringar med klimatmodeller, samt utföra nya modellexperiment, exempelvis högupplösta simuleringar av moln med ICON-modellen, i syfte att uppfylla projektmålen.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Doktorsexamen ska vara avlagd i meteorologi, atmosfärsvetenskap, oceanografi eller annat relevant ämne. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen.

Sökanden förväntas ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-05-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Thorsten Mauritsen, thorsten.mauritsen@misu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat