arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i virkeslära med inriktning mot produktionssystem

 • Yrkesroll

  Forskare, skogsbruk

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna.

Ämnesområde för befattningen: Virkeslära med inriktning produktionssystem.
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Växjö.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning 100% under 2 år.
Tillträde: Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Behovet av trä ökar för många olika användningsområden samtidigt som resursen är begränsad. Därmed behöver produktionssystemen använda materialet effektivt och cirkulärt. Vi söker en postdoktor till en tvåårig tjänst med fokus på forskning som utvecklar framtidens produktionssystem för träprodukter.

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom virkeslära med inriktning mot analys och modellering av träindustriella produktionssystem. Arbetet innefattar även experimentellt arbete och fältstudier. Forskningen undersöker produktionssystemens utveckling för produkter som virke, möbler och byggnader i relation till förutsättningar för industrin, materialet och dess egenskaper såsom olika trädslag. Arbetet söker tekniskt hållbara lösningar på identifierade utmaningar.

Produktionssystemet betraktas utifrån ett systemperspektiv och centrala frågor att möta kommer att vara aspekter på trä ur ett klimatperspektiv och ett hållbart byggande och boende. Arbetet bedrivs i projektform med nationella och internationella aktörer och du möter forskningsinstitutioner, näringsliv och andra samhällsaktörer.

Arbetet kommer att knytas till flera samverkansprojekt såsom The Bridge 2.0, en gemensam samverkansarena för tvärvetenskaplig kunskapsutveckling med fokus på skogsbruk, innovation och hållbar konkurrenskraft, kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling samt forskningsprofilen Hållbart byggande med trä – materialeffektivt värdeskapande från trämaterial till byggnader.

I anställningen ingår även ansvar för forskningskommunikation, vilket innebär att delta i nationella och internationella möten och kommunicera arbetets resultat. Att publicera både populärvetenskapliga artiklar och vetenskapliga artiklar är centrala delar av arbetet.

I din anställning förväntas du aktivt delta i institutionens miljö och nätverk såväl internt som externt, samt utveckla nya projektidéer och söka projektmedel. Undervisning och handledning omfattande högst 20 % av heltid kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i träteknik, maskinteknik, skogsindustriella produktionssystem eller ett för skogsindustriella produktionssystem relevant ämne, alternativt har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i skogsindustriella produktionssystem.

I enlighet med postdoktoravtalet bör i första hand den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigast tre år innan sista ansökningsdag för denna anställning. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

Visad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. För tjänsten krävs också visad god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska. Körkort är ett krav för tjänsten.

Bedömningsgrunder

Dokumenterad erfarenhet av forskning inom produktionssystem. Postdoktorn ingår i en forskargrupp bestående av flertalet aktörer med olika kompetenser varför god samarbetsförmåga är av stor betydelse. I arbetsuppgifterna ingår att initiera och genomföra både intervjuer och workshops med nationella aktörer varför pedagogisk skicklighet och erfarenhet av samverkan också utgör bedömningsgrunder

Meriterande i övrigt 
 • Att kunna tala svenska obehindrat är meriterande.
 • Erfarenhet av att söka externa projektmedel är önskvärt.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Institutionen och ämnet eftersträvar en jämn könsfördelning bland de anställda och ser därför gärna kvinnliga sökande till tjänsten.

Kontaktpersoner

Professor Jimmy Johansson, 0470-70 80 33, jimmy.johansson@lnu.se
Prefekt Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
HR-partner Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

Vill du veta mer om institutionen för skog och träteknik? Läs mer på Lnu.se

Välkommen med din ansökan enligt instruktion, sista ansökningsdag är den 1 mars 2024.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat