arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom cirkulära försörjningskedjor, regional utveckling mm

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning


LU Text Agenda 2030
Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer.

För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. För mer information om programmet se: https://www.sustainability.lu.se/index.php/research/excellence-programme-sustainable-development

Särskild ämnesbeskrivning


För full beskrivning läs här:
https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:618863/">https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:618863/

Till denna tjänst söker vi en post-doc som kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt team med två andra post-docs samt docent Markus Grillitsch (Institutionen för humangeografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten), professor Fredrik Nilsson (Institutionen för designvetenskaper, Lunds tekniska högskola), och professor Sylvia Schwaag Serger (Institutionen för ekonomisk historia, Ekonomihögskolan). Du och de andra postdoktorerna kommer bidra med kompletterande kompetenser relaterade till globala värdekedjor, cirkulära försörjningskedjor, globala produktionsnätverk, regional och industriell dynamik, styrning på flera nivåer samt policy.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga uppgifterna i en postdoktorandtjänst är att bedriva forskning. Undervisnings- och administrativa uppgifter ingår upp till högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ska innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna inkluderar:
 •    Forskningssamverkan inom ämnesområdet o    Samskapande av teoretiska och analytiska ramverko    Samskapande av forskningsmetodiko    Utföra empirisk forskningo    Gemensamt skriva och publicera vetenskapliga artiklar
 •    Handledning av examensarbeten och doktorander
 •    Aktivt söka externa forskningsmedel
 •    Samverkan med industrin och samhället i stort
 •    Undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå 
 •    Administration relaterad till ovan angivna arbetsuppgifter

Behörighet

För anställning till en postdoktorandtjänst krävs att den sökande har en doktorsexamen, eller en internationell examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen, inom anställningens ämne, avlagd senast tre år före sista ansökningsdag. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:

•    Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 •    Goda publiceringsresultat inom området ekonomisk geografi

Bedömningsgrunder och andra kvalifikationer

För full beskrivning samt instruktioner om hur du ansöker:
https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:618863/">https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:618863/

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 februari 2024 Visstidsanställning till