arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom hållbar och smart tillverkning

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 februari

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Tjänsten är placerad vid avdelningen Industriell produktion vid Institutionen för Maskinvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola.

Avdelningen bedriver forskning, utveckling, undervisning och industriellt samarbete inom material- och produktionsteknik med projekt som Industri 4.0, skärande bearbetning, digitalisering av tillverkningsprocesser och hållbar produktion. Ämnesområdet är tvärvetenskapligt och står ofta i skärningspunkten mellan grundforskning och tillämpad forskning. I samband med Industri 4.0 används sensorbaserad processövervakning och beslutsfattande för att skapa en grundläggande förståelse för produktionsprocesserna och deras optimering och för att studera forskningsfrågor som ställs av industrin. Vi är intresserade av nya material, processer och tillvägagångssätt för att uppnå en förståelse för grundläggande dynamiska processer i modern tillverkning. Vår forskargrupp består av 25 seniora och juniora forskare.

Särskild Ämnesbeskrivning


Det aktuella projektet inkluderar utvecklingen av intelligenta lösningar för att övervaka och assistera metallbearbetning för utvalda bearbetningsprocesser. Målet är att optimera bearbetbarheten av material som används inom fordons- och flygindustrin vid MQL-assisterad bearbetning. De förväntade intelligenta lösningarna bör baseras på förklarbara och tolkbara matematiska tillvägagångssätt och Data Mining för observerade fysiska och dynamiska fenomen i de utvalda bearbetningsprocesserna. Forskningsfokus ligger på studien, övervakningen och analysen av de utvalda bearbetningsprocesserna, vilket kan göras genom modellering genom att använda fysiska och matematiska (inklusive artificiell intelligens (AI) / Machine Learning (ML)) tillvägagångssätt.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Projektet syftar till att förbättra bearbetbarheten av utvalda material genom att utveckla en intelligent lösning för adaptiv styrning av MQL-assisterad bearbetning med användning av biobaserade smörjmedel och tillsatser. Projektets fokusområden är ”End-to-end AI i utveckling, produktion och tjänster” och ”Modell- och simuleringsdriven utveckling och optimering”. Huvudinsatsen kommer att vara forskning om fysik för MQL-assisterad bearbetning och verktygsnedbrytning vid användning av miljövänliga smörjmedel. Lika viktigt är fokus på utveckling av modeller (Digital Twins) av skärrelaterade fenomen som resulterar i optimering av bearbetbarheten av utvalda material (GCI, Ti-, Al- och Ni-legeringar). Särskilt fokus kommer att ligga på utvecklingen av ett adaptivt system för MQL-assisterad bearbetning baserat på fysik- och datadrivna smarta lösningar med användning av Sensor Fusion, Computer Vision och lätt robotik för optimering av processprestanda.
Projektet är relaterat till teknikområdet verktygs- och fordonsindustrin (t.ex. Seco Tools, Volvo Group Trucks Operations, Hydro). Experimentellt arbete kommer att utföras vid avdelningen för Industriell produktion vid Lunds universitet och delvis på plats i industrin.
Som postdoktor kommer du att ansvara för utveckling av projektidéer, planera, designa och genomföra experiment självständigt och i samarbete med akademiska handledare och industriella partners.

Likaså ser vi gärna att du deltar i gemensamma uppgifter relaterade till allmänna institutionsuppgifter, seminarier, kunskapsöverföring och samarbete med näringslivet m.m.

För fullständig annons vg se Lunds Universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 % Visstidsanställning till