arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom kärnfysik med snabba neutroner

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  30 augusti

Om jobbet

Postdoktor inom kärnfysik med snabba neutroner

Är du expert på experimentella tekniker som använder snabba neutroner? Vill du arbeta med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor vid Uppsala universitet.

Tjänsten är placerad inom institutionen för fysik och astronomi, avdelningen för tillämpad kärnfysik. Här bedriver vi forskning inom kärnfysik och kopplar grundläggande forskning inom kärnfysik med tillämpningar inom kärnteknik. Exempel på våra forskningsområden är experimentella studier av fission, neutronspektrometri för fusionsplasmadiagnostik, metoder för kärndataevaluering, samt tekniska aspekter av kärnämneskontroll och kärnvapennedrustning.

Läs mer på http://www.physics.uu.se

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att färdigställa NESSA, en 14-MeV neutronfacilitet, och bidra till att utveckla det experimentella programmet vid NESSA. Neutroner spelar en central roll inom kärntekniska tillämpningar. Tillgången till neutronkällor är särskilt viktig för att utveckla och testa detektorer för kärnfysikaliska experiment och tillämpningar, framtagning och provning av instrumentering för verifiering av kärnämneskontroll och kärnvapennedrustning, studier av strålskydd, utveckling och verifiering av simuleringsverktyg för neutrontransport, samt bestrålning av material och elektronik. Efter stängningen av flera forskningsreaktorer och acceleratorbaserade neutronkällor (exempelvis The Svedberg Laboratoriet i Uppsala) råder det för närvarande brist på neutronanläggningar i Norden.

NESSA-anläggningen är belägen i FREIA-hallen vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Den planeras att utrustas med en DT-generator som ger 10^10 n/s, som behöver upphandlas. För att testa befintliga installationer i bunkern kommer en svagare DT-generator att installeras i början av 2025.

I detta projekt kommer vi att testa NESSA med den svagare generatorn, upphandla en kommersiellt tillgänglig stark DT-generator och driftsätta anläggningen. Du kommer att samarbeta med forskare från forskargrupper inom avdelningen och intresserade partner för att utveckla och genomföra bland annat testexperiment relaterade till fission- och fusionsforskning, detektorutveckling, elektronbestrålningar, materialanalys och utbildningssatsningar för studenter och personal inom kärnkraftsindustrin.

Beroende på dina erfarenheter och din bakgrund kan dina arbetsuppgifter innefatta följande:

- Upphandling av en DT-generator med hög intensitet.
- Installation och test av den svagare och slutligen den starka generatorn.
- Tester och kalibrering av neutrondetektorer samt validering av strålskärmsberäkningar.
- Utveckling av relevanta datainsamlingssystem.
- Utveckling av detektorer för fusionsplasmadiagnostik.
- Utveckling av mättekniker för neutronaktivering genom användning av NESSA tillsammans med vårt lab för gammaspektrometri.
- Utveckling av aktiveringsmetoder för identifiering av klyvbart material.
- Utveckling av utbildnings- och träningsaktiviteter för studenter och personal från industrin.
- Samverkan och nätverkande med interna och externa användare av NESSA.
- Möjlighet att delta i vissa av avdelningens relaterade experimentella aktiviteter.
- Vi uppmuntrar dig också att utveckla din egen forskningsprofil och att lämna in ansökningar för att hjälpa till att utveckla avdelningens verksamhet.

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen i kärnfysik eller motsvarande, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kärnfysik eller motsvarande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Följande ses som meriterande men är inte något krav, och vi rekommenderar starkt att du skickar in en ansökan även om din erfarenhet inte täcker alla angivna meriter.

- Expertis inom experimentella tekniker med snabba neutroner.
- Erfarenhet av design och optimering av nya detektorsystem.
- Goda kunskaper av simuleringsverktyg som till exempel Geant4 och MCNP.
- Dokumenterad erfarenhet inom experimentell kärnfysik, såsom fission- och fusionsforskning, radionuklidmonitorering eller gammaspektrometri av miljöprover.
- Dokumenterad erfarenhet av aktiveringsmetoder för identifiering av klyvbart material.
- Arbetserfarenhet av neutronaktiveringsmättekniker.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i minst 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 november 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Ångströmlaboratoriet, Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stephan Pomp, +46-70-167 9003, stephan.pomp@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2024, UFV-PA 2024/2263.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-11-01 Visstidsanställning till