arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom livshistoria och genuttryck

 • Yrkesroll

  Zoolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-03-01.

Zoologiska institutionen är en av de äldsta institutionerna vid Stockholms universitet med en lång historia av grundläggande och tillämpad forskning på djur, allt från leddjur till stora däggdjur. Den utgör en dynamisk forskningsmiljö med ca. 100 anställda, varav 40 är doktorander. Institutionen präglas av en lång tradition av forskning kring fjärilar och deras evolutionära historia.

Projektbeskrivning

Anställningen kommer att vara förlagd till Christopher W. Wheats forskargrupp, där fokus ligger på att förstå den genetiska grunden för en alternativ reproduktionsstrategi genom att manipulera den med CRISPR/Cas9-teknik. Vår mål är att identifiera orsakerna bakom tydliga allokeringsavvikelser mellan genetiskt förbestämda alternativa strategier, undersöka om en eller flera genetiska loci styr dessa strategier, samt att förstå vad som avgör den relativa frekvensen av strategierna över arterna. Anställningen delfinansieras av medel från Vetenskapsrådet. Detta arbete bygger på resultaten från Tunström et al. “Evidence for a Single, Ancient Origin of a Genus-Wide Alternative Life History Strategy.” Science Advances (2023) https://doi.org/10.1126/sciadv.abq3713.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår samling av fjärilar och fältarbete i Spanien, uppfödning av fjärilar på labb, samt design och implementering av CRISPR/Cas9. Därefter följer en noggrann undersökning av livshistoria med avseende på resursallokering samt utvärdering av kromosomdynamik och genuttryck. Förmåga att noggrant dokumentera och publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter är avgörande.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en kandidat med kompetens inom flera av följande områden: fjärilsskötsel, användning av CRISPR/Cas9-tekniken, mätning av livshistoria, hantering av olika helgenomsekvenseringstekniker och molekylärbiologi (såsom DNA/RNA-isolering, ATAC-seq, RNA-seq, HiC, histologi). En bakgrund inom beräkningsbioinformatik är också önskvärd. Erfarenhet inom EvoDevo är dessutom meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde under våren/sommaren 2024 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Christopher W. Wheat, tfn 072-19585, chris.wheat@zoologi.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning Ej specificerat