arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom Nutritionsepidemiologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Vid forskargruppen Nutritionsepidemiologi bedrivs forskning om kostens betydelse för hälsan, speciellt kring betydelse av kolhydratkvalitet och sockerkonsumtion.

Gruppen leds av docent Emily Sonestedt och består av forskande och teknisk personal. Du kan läsa mer om forskningen https://portal.research.lu.se/sv/organisations/nutrition-epidemiology och http://nutrition.blogg.lu.se/. Verksamheten är lokaliserad på CRC i Malmö.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss; https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter

Som postdoktor inom projektet ”Betydelse av kolhydratkvalitet för kardiometabol risk” med finansiering från Vetenskapsrådet och Hjärt-lungfonden ingår databearbetning av material från stora nutritionsepidemiologiska studier, samt att skriva artiklar för publicering i internationella tidskrifter med peer-review. Inom projektet kommer vi använda oss av olika metoder (inklusive metabolomics) för att få nya insikter i sambandet mellan sockerintag och risk för kardiometabol risk. Vi kommer även använda oss av objektiva markörer för sockerintag mätt i urin. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella, tex. att planera inför en kommande interventionsstudie.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, och bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid denna tidpunkt. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Övriga kvalifikationer


Andra krav för anställningen är:

- Avlagd doktorsexamen (under de tre senaste åren) inom nutrition, biostatistik eller annat område som arbetsgivaren anser relevant
- Erfarenhet av arbete med nutritionsepidemiologiska studier
- God förmåga att arbeta i grupp och samt hög grad av förmåga att arbeta självständigt
- Förmåga att vara initiativtagande och ambitiös

Meriterande för anställningen är:


- God kännedom om kolhydratkvalitet och kardiometabola sjukdomar
- Erfarenhet av att ha arbetat med objektiva biomarkörer för kostintag
- Arbete med omics-data, gärna metabolomics och proteomics
- Erfarenhet av mendelian randomization-studier
- Erfarenhet av att sätta upp interventionsstudier 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid, med möjlighet till förlängning med upp till ett år. Preliminärt startdatum är 2024-02-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19.

Instruktioner för ansökan

Ansökan till tjänsten sker genom universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna och varför du är intresserad av tjänsten. Ansökan behöver även innehålla ett CV, examensbevis (inklusive betygsavskrift), kontaktuppgifter till två referenser,  och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev).

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-02-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till