arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom området mikrosystemteknik

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, teknisk fysik

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 mars

 • Sök jobbet senast

  17 april

Om jobbet

Postdoktor inom området mikrosystemteknik med inriktning mot cirkulär teknik med hydrogeler för smarta plåster

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar.

Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och med täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus.

Avdelningen för mikrosystemteknik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Forskare vid MST har lång erfarenhet av materialvetenskap, mekanik och tillverkning av mikrosystem, där vi tar fram sensorer, aktuatorer och mikrofluidik. Forskargrupper är specialiserade på mjuka och töjbara mikrosystem, högtrycksmikrofluidik, additiv tillverkning, rymdteknik och gassensorer. Tillämpningarna finns särskilt inom miljöanalys, medicinsk teknik, robotik och krävande miljöer. 

Projektbeskrivning: Projektet handlar om att utveckla smarta plåster med mer hållbar teknik och med minskad miljöpåverkan. Vi kommer att studera plåster baserade på biomaterial, vilka är biologiskt nedbrytbara utan mikroplastavfall, samt nya metoder för återanvändning av elektroniska komponenter och återvinning av metaller.

Projektet är en del av Horizon Europe-projektet PERSIMMON, som startar under hösten med 13 partners från fem länder och koordineras av oss, och bygger vidare på vårt tidigare arbete i H2020-projekten SINTEC. I samarbete med kollegor och andra partners kommer smarta plåster för olika tillämpningar inom t ex idrottsmedicin utvecklas. Tekniköverföring till industriella partners kommer att göras för att möjliggöra produktion av prototyper för slutanvändarna.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna i detta forskningsprojekt inkluderar utveckling av material lämpade för tillverkning av mjuka och följsamma tryckta kretsar som ska lamineras med plåster för att skapa smarta engångsplåster. Additiv tillverkning används för att trycka kretsar med digital utskrift av kompositer och olika dielektrika. Material och komponenter skall vara valda utifrån ett cirkulärt hållbarhetsperspektiv, varför utveckling av processer för att bryta ned biomaterialen, särskilt för att förhindra mikroplaster, samt återbruka eller återvinna ingående elektronikkomponenter och metaller ingår i arbetsuppgifterna. Noggrann materialanalys, samt kemisk och elektrisk karakterisering av material och system kommer att vara en väsentlig del av arbetet.

Arbetet i projektet kan komma att innebära kortare vistelser utomlands vid internationellt ledande företag eller universitet.

Utöver forskning, ingår även viss medverkan i handledning av doktorander, master- och projektstudenter samt kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser som viktiga moment i anställningen. Viss medverkan i undervisning kan också komma att ingå. Du förväntas också bidra till ansökningar för externa forskningsmedel

Kvalifikationskrav:

För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.  

För denna anställning krävs en doktorsexamen i kemi, materialvetenskap, eller mikro- och nanoteknologi, eller närliggande område.

Vi kräver dokumenterad kunskap om hydrogeler och deras mekaniska egenskaper. Vi kräver utmärkt analytisk förmåga samt skicklighet med praktiskt handhavande av experimentella utrustningar.

Vi kräver mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska, samt mycket goda färdigheter att skriva vetenskapliga publikationer.

Vi kräver även förmåga att kunna arbeta fokuserat, strukturerat och med framförhållning, och inom givna tidsramar, såväl individuellt som i grupp, och att kunna samarbeta i en tvärvetenskaplig miljö med kollegor både inom och utanför avdelningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Det är mycket meriterande att ha experimentell forskningserfarenhet av utveckling av elastomerer och hydrogeler med fokus på deras mekaniska egenskaper, samt av tillverkning av töjbar elektronik eller smarta plåster.

Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild vikt att läggas vid sökandes dokumenterade erfarenhet av att publicera vetenskapliga arbeten i tidskrifter av hög kvalitet och att ge presentationer vid vetenskapliga möten. 

Instruktioner för ansökan:


Din ansökan ska innehålla:

Ett kort brev som beskriver dig själv och varför just du är lämplig för denna tjänst.
CV (max. 2 sidor)
Lista på relevanta publikationer
En kopia av din doktorsexamen
Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska. Vi kommer under ansökningstiden löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen:


Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enl centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2025-01-01 eller enl överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Professor Klas Hjort (klas.hjort@angstrom.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den XX april 2024, UFV-PA 2024/1008
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2025-01-01 eller enl överenskommelse Visstidsanställning till