arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom samordning av observationer av marint liv

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  5 augusti

Om jobbet

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda.

Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/.

Institutionen för geovetenskaper har verksamhet på två orter, i Uppsala och i Visby. Placeringen av anställningen som postdoktor är på Campus Gotland i Visby, inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU). För mer information: https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/naturresurser-och-hallbar-utveckling. Campus Gotland är ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby.

Anställningen som postdoktor är en del av det nya Horizon Europe-projektet, "BioEcoOcean - Co-Creating Transformative Pathways to Biological and Ecosystem Ocean Observations (Grant agreement 101136748)." Dr. Nordlund koordinerar detta fyraåriga projekt, som syftar till att förbättra samordningen och samarbetet av havsobservationer, med ett särskilt fokus på biologi och ekosystem. Det kommer att vara ett tätt samarbete med forskare, civilsamhället, förvaltare, industrin, andra EU projekt, Global Ocean Observation System IOC-UNESCO med flera. 

BioEcoOcean förespråkar ett transformativt tillvägagångssätt för havsobservationer för att fördjupa vår vetenskapliga förståelse, förbättra förvaltningspraxis och främja hållbar användning och utveckling av havet. Det övergripande målet med BioEcoOcean är att underlätta koordinering och samarbete mellan olika intressenter för förbättrade havsobservationer med särskilt fokus på biologi och ekosystem i Europa och Globalt. FAIR Data Principles har stor betydelse i projektet.

Arbetsuppgifter

På Gotland finns två levande lab (kreativa samverkans-plattformar) för samskapande och innovation. Blueprint living lab har fokus på det övergripande målet inom BioEcoOcean. Baltic Sea living lab har fokus på de essentiella havsvariablerna sjögräs, makroalger, fisk och evertebrater i alla delar i havsobservationsvärdekedjan från planering till policy. Postdoktorn kommer vara med och leda forskningen inom Blueprint living lab. Forskningen kommer att vara särskilt lösningsorienterad och identifiera vägar för mer interoperabla och samarbetsinriktade metoder inom biologi och ekosystem havsobservationer. Labbet leder arbetet med att skapa en Blueprint for Integrated Ocean Science som syftar till att koppla samman alla komponenter i värdekedjan för havsobservationer, från planering till policy och så vidare. Forskningen kräver engagemang av intressenter globalt.

Postdoktorn kommer att vara involverad i att utforma, planera och genomföra datainsamling samt dataanalyser och förväntas producera högkvalitativa vetenskapliga artiklar. Forskningsresultaten förväntas också bidra till BioEcoOcean-projektets bredare mål och rapporter. Undervisning kan också ingå i upp till 20% av arbetsuppgifterna för en postdoktor.

Kvalifikationskrav

För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig inriktning, oceanografi, ekologi, naturresurshushållning eller marinbiologi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap och/eller erfarenhet av att arbeta med havsobservation av kustnära marint liv och miljöövervakning är särskilt meriterande. Praktisk erfarenhet av att leda workshops, genomföra enkätundersökningar och/eller intervjumetodik, samt tvärvetenskapligt samarbete är fördelaktigt. Erfarenhet av att arbeta med tvärvetenskapliga tillvägagångssätt i forskning, litteraturöversikter och användning av konceptuella och analytiska ramverk är meriterande. Bevisad kreativitet och förmåga att samarbeta inom och utanför akademin är meriterande.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Lina Mtwana Nordlund, universitetslektor, Lina.Mtwana.Nordlund@geo.uu.se, Nina Lepola, projektsamordnare, Nina.Lepola@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 5 Augusti 2024, UFV-PA 2024/2195.

Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-09-01 Visstidsanställning till 2026-08-31