arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom tillämpad gerontologi inrikt. experimentell hälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 september

 • Sök jobbet senast

  9 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Om forskargruppen


Forskargruppen Tillämpad gerontologi är en av sexton forskargrupper vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Forskningen är uttalat interdisciplinär och gränsöverskridande till sin natur och engagerar såväl seniora forskare som postdoktorer och doktorander. Samverkan med parter utanför akademin är en viktig del av den forskning vi bedriver. Forskargruppen är ansluten till Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE). Läs mer om oss här.

Inom forskargruppen värnar vi om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi söker härmed en postdoktor inom tillämpad gerontologi med inriktning mot experimentell hälsovetenskap. Anställningen är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Tillträdesdatum är den 15 januari 2024 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter


Din huvudsakliga uppgift som postdoktor kommer att vara forskning inom experimentell hälsovetenskap i en interdisciplinär miljö. Du förväntas att utveckla och leda forskning i två pågående brukarcentrerade projekt med fokus på teknik och nyskapande metoder för att studera aktivitet i olika miljöer (t ex välfärdsteknik, teknologibaserade bedömnings- och analysmetoder) för aktivt och hälsosamt åldrande. Ditt arbete kommer att involvera medarbetare från olika forskargrupper, vilket skapar möjligheter för samarbete och samverkan. Det kommer även finnas möjlighet för dig som postdoktor att delta i andra forskningsprojekt inom forskargruppen, vid CASE eller inom Institutionen för hälsovetenskaper. Du förväntas att vara aktivt involverad i förberedelserna av nya projekt samt i ansökningar och rapporter till externa finansiärer.

Undervisning kommer att vara en del av dina arbetsuppgifter, främst på doktorandnivå och involvera handledning, men även på grund- och avancerad nivå.

Som postdoktor förväntas du även aktivt medverka och samverka vid seminarie- och mötesverksamhet samt andra externa sammanhang. Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

Kvalifikationer och bedömning


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Behörig att anställas som postdoktor är du som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom anställningens ämnesområde. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga, inom experimentell hälsovetenskap med fokus på åldrande, hälsa och teknologi.

I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

- Doktorsexamen inom hälsovetenskap eller annat relevant område
- Svensk legitimation som arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska
- Mycket goda datorkunskaper, bland annat i statistikprogram såsom STATA, SAS eller SPSS
- Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är flexibel, ansvarstagande, samt har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Meriterande för anställningen är:


- Dokumenterad erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
- Dokumenterad erfarenhet av interdisciplinär forskning
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med kognitiv sjukdom eller nedsatt kognitiv funktion.
- Dokumenterat erfarenhet av arbete med och/eller forskning inom åldrande och teknologi

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV och examensbevis.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-01-15 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till