arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom utveckling och tillämpning av maskininlärningsmetoder

 • Yrkesroll

  Geofysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdatum: 2024-03-01.

Stockholms universitet är ett ledande europeiskt universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Universitetet har mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 anställda verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av naturvetenskapliga fakultetens institutioner med utbildningar på master-, kandidat- och orienteringskursnivå. Institutionen stöder ett brett spektrum av grundforskning inom marin geovetenskap, geokemi och klassisk geologi.

Projektbeskrivning

Vårt beroende av haven ökar samtidigt som havsmiljön hotas. Kunskapen om havsbottnarnas djup (batymetri) är avgörande för att förstå klimatdynamik, marina ekosystem, hållbar hantering av naturresurser, riskhantering och mycket mer. Denna insikt ledde till starten av Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030-projektet 2017, med målet att inspirera till kartläggning av alla världens hav och leverera en komplett översiktlig havsbottenkarta till år 2030. Trots att tillgängliga djupdata har ökat från att täcka ungefär 6% av jordens hav år 2017 till nästan 25% år 2023, kommer nya teknologier och metoder behövas för att fylla i de återstående 75% av havsbotten som ännu inte direkt har kartlagts.

Denna postdoktoranställning vid Stockholms universitet fokuserar på att använda maskininlärning (ML) för att identifiera fel i stora djupdataset och tillämpa ML-tekniker som t.ex. "superupplösning" för att förbättra insamlade djupdata.

Anställningen sträcker sig över två år, med möjlighet till förlängning till tre år. Den är förlagd till Stockholms universitet, och projektet innefattar samarbetspartners vid University of New Hampshire (USA), Scripps Institution of Oceanography (USA) och JAMSTEC (Japan), samt alla partnerinstitut som är involverade i Seabed 2030-projektet. Tjänsten finansieras av The Ocean Policy Research Institute of the Sasakawa Peace Foundation.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast innan anställningsbeslut fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vi söker kandidater med en stark bakgrund inom datavetenskap, geovetenskap, fysik eller tillämpad matematik med intresse för att utveckla maskininlärningsalgoritmer för att identifiera fel i stora djupdataset och förbättra insamlade djupdata. Dokumenterad erfarenhet av tidigare utveckling och tillämpning av maskininlärningsalgoritmer är särskilt meriterande. Likaså är det meriterande att ha dokumenterad erfarenhet av att använda infrastruktur för ”High Performance Computing”. Kandidaten ska vara flytande i engelska och kunna arbeta självständigt och i grupp, samt mot deadlines eftersom projektet har specifika delmål.

Urvalet bland de kvalificerade kandidaterna grundar sig på deras förväntade förmåga att slutföra projektuppgifterna. Följande kriterier används för att bedöma denna förmåga: den sökandes dokumenterade kunskap och färdigheter inom ämnet för deras föreslagna specialisering, förmåga att uttrycka sitt arbete muntligt och skriftligt på engelska, kreativitet, förmåga att ta initiativ, analytiskt tänkande, självständighet och förmåga att samarbeta med andra forskare. Utvärderingen baseras på tidigare utbildning och erfarenhet, kvaliteten på tidigare publicerad forskning, ambitionerna som uttrycks i motivationsbrevet, beskrivningen av den föreslagna projektinriktningen och eventuella intervjuer.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare professor Martin Jakobsson, martin.jakobsson@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Din ansökan samt handlingar bör vara på engelska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev inkluderande:
• Varför du är intresserad av det utannonserade forskningsområdet och projektet
 • Vad gör dig till en lämplig kandidat för detta projekt inklusive tidigare erfarenhet av inlandsmodellering
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • Publikationsförteckning (peer-review)
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • bevis på doktorsexamen (om doktorsexamen ej är avklarad, skriv datum när den förväntas vara avklarad)
 • max två rekommendationsbrev
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 5 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat