arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor: Kolomsättning i jordbruksmark

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

Institutionen för ekologi
Inom ekologiinstitutionen tar vi fram kunskap som kan användas för effektiv naturvård och viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och uthållig skogs- och jordbruksproduktion. Vi studerar effekter av klimatförändringar på mark, växter och djur. Vi försöker även finna lösningar för att bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald, bekämpa skadegörare och minska jordbrukets klimatpåverkan. Dessa kontrasterande mål kräver god kunskap om ekologiska samspel i naturen. Verksamheten är inriktad på populationer, organismsamhällen och ekosystem.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet

Vi söker en postdoktor för att arbeta med oss i projekt (länkar nedan) som relaterar till dynamiken av kol i jordbruksmark och hur den påverkas av olika skötselmetoder, speciellt effekten av mellangrödor. Arbetet involverar också hur kolhalten i jordbruksmark påverkar grödors produktivitet och motståndskraft (avkastningsstabilitet) mot klimatförändringar. Arbetsuppgifterna inkluderar analys av empiriska data från långliggande fältförsök och nationella markinventeringar samt tillämpning av dynamiska kolmodeller.

https://www.vr.se/swecris#/project/2022-00214_Formas

https://www.lantbruksforskning.se/projektdatabasen/fang-och-mellangrodors-bidrag-till-kolinlagring-mullens-betydelse-for-skord-och-skordestabilitet/ff80818182a02a440182d5881d4b084c/

Din bakgrund 
Sökande ska ha en doktorsexamen i mark- eller miljövetenskap, ekosystemekologi, naturgeografi, jordbruksvetenskap eller liknande discipliner som erhållits under de senaste tre åren vid ansökningstillfället. Sökande bör ha goda kunskaper om kolomsättning i marken och de skötselmetoder som vanligen används inom jordbruket under tempererade förhållanden. Dokumenterad erfarenhet av dynamisk modellering av kol och tillhörande processer samt avancerad förmåga inom programmering och statistisk analys kommer att betraktas som meriter i vår utvärdering av kandidater. Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska förväntas. Urval av behöriga sökande kommer att baseras på den skriftliga ansökan (på engelska), inklusive en meritförteckning, publikationslista, personliga referenser och ett personligt brev som förklarar din motivation för anställningen.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

 100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-18.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat