arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor, Långvarig vattenförorening med grundvatten från land till kust

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 januari

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Arbetsuppgifter
Ärvda källor till föroreningar i mark, grundvatten och sediment och direkta grundvattenflöden från land till hav (”submarine groundwater discharge,” SGD) är till stor del förbisedda och understuderade vatten- och föroreningsvägar från land till hav, som kan spela en viktig roll för att vattenkvaliteten i kust- och marina vatten.

Den valda kandidaten kommer att kvantifiera sötvatten- (inklusive SGD-) flöden och relaterad spridning av närsalter och föroreningar till havet. Huvudfokus är att utveckla avrinningsområdesbaserade budgetar för vatten och vattenburna närsalter/föroreningar och modeller för dessa på basis av geospatiala data, samt även relatera modellerna till vatteninfiltration, grundvattenpåfyllning och närsalts/föroreningsemissioner över varje bidragande (del)avrinningsområde.

Genom att använda olika typer av modeller/metoder kan antaganden testas, modifieras och slutligen valideras, för att bygga upp förtroende för modelluppskattningar i kustregioner, med fokus på kustområden runt Östersjön. Ett viktigt syfte är också att etablera relationer med geologi, markanvändning och klimatförändringar för att ytterligare möjliggöra ett ramverk för scenarioprojektion av framtida förändringar i SGD och relaterade närsalts- och föroreningsbelastningar, särskild från ärvda källor under markytan. 

Kandidaten förväntas producera högkvalitativa vetenskapliga artiklar som är lämpliga för publicering i högprofilerade tidskrifter och presentation vid nationella och internationella konferenser, samt bidra till externa bidragsförslag.

Vi erbjuder

- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Möjligheten att driva kreativa forskningsidéer och vägar för att nå de övergripande målen 

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer

Krav

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökanden måste visa:


- Stark bakgrund i beräkningsmetoder, för att koppla hydrologiska (inklusive grundvatten-) modeller med kust- och marina vatten längs kustområden.
- Programmeringskunskaper, särskilt för modellering av hydrologiska-hydrogeologiska vatten- och föroreningsförhållanden och -budgetar över avrinningsområden på basis av geospatiala data.
- Publikationsmeriter som tydligt visar förmåga att bedriva och publicera relevant forskning inom hydrologi-hydrogeologi.
- Utmärkta skriftliga och verbala kommunikationsförmågor i engelska eftersom det krävs i det dagliga arbetet

Meriterande


- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.

- Erfarenhet av att utveckla metoder och verktyg som kan bidra till att koppla modellering av söt- och kustvatten och relaterad vattenkvalitetsutveckling, samt etablera samband med geologi, markanvändning och klimatförändringar för framtida scenarioprojektioner.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom:

- medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet,
- samarbetsförmåga,
- självständighet. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska innehålla:

- Kort redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål (max 1 sida).
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap (max 4 sidor).
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte har utfärdats på något av dessa språk.
- Av största vikt för denna tjänst är att skriva en forskningsansökan (minst 4 sidor) som beskriver:

Hur kan terrestra grundvattenförhållanden substantiellt påverka sötvattenflöden och relaterad föroreningstransport från den europeiska kontinenten till dess kuster och hav? Hur kan klimat, markanvändning och geologi bidra till att driva och/eller modifiera dessa sötvattenflöden och relaterade konventionella och nya föroreningsbelastningar från land till hav? Vilka tidsfördröjningar är involverade i dessa flöden och belastningar?

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om KTH


KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till