arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor med fokus på lärande och minnets plasticitet

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  6 mars

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/

 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en postdoktor till forskningsinitiativet "Learning and Brain Plasticity throughout the lifespan" vilket är ett av Umeå universitets prioriterade forskningsområden.

Projektbeskrivning

Den som anställs som postdoktor kommer att ingå i delprojektet Mechanisms Underlying Benefits of Active Learning with Feedback: From Basic Science to the Classroom. Utifrån en translationell forskningsansats undersöker projektet påverkan av aktivt lärande på minnesplasticitet avseende människor och djur. Projektet fokuserar på lärandeprocesser som är relevanta i utbildningskontexter och omfattar en mångfald av metoder, inklusive beteendestudier, hjärnavbildningstekniker och studier med djurmodeller. Projektet syftar till att belysa både direkta och indirekta effekter av aktivt lärande på kognitiva processer och beteenden. Postdoktorn  kommer arbeta med forskare från olika områden och kan involveras i laboratorieexperiment med djur och/eller människor, funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), eller andra hjärnavbildningstekniker, samt klassrumsstudier. Detaljerna för anställningen kommer att fastställas tillsammans med handledare för postdoktorn, utifrån den sökandes specifika intressen och kompetenser samt projektets behov. Oavsett specifika forskningsfrågor kommer arbetet att inkludera analyser och tolkning av kvantitativa data.

Arbetsbeskrivning

En anställning som postdoktor syftar till att ge den anställde möjlighet att utveckla självständighet som forskare efter att ha avslutat sin doktorsexamen och att skapa förutsättningar för vidare meritering. Postdoktorsanställningen innehåller minst 80 procent forskning och högst 20 procent undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Omfattningen av dessa delar i anställningen bestäms i samråd mellan postdoktor och institution.

Kvalifikationskrav

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Den sökande måste ha en doktorsexamen inom ett relevant område och expertis inom kvantitativ forskningsdesign och statistisk analys, helst inom psykologi, kognitionsvetenskap, utbildningsvetenskap, statistik eller medicinska vetenskaper. Vid rankning av kvalificerade sökande kommer särskild hänsyn att tas till arbete med kvantitativa data från experimentella studier av människa och/eller djurstudier, samt kunskap inom neurovetenskap, hjärnavbildningstekniker samt kvantitativa klassrumsstudier. Positionen kräver även att sökanden behärskar akademisk engelska i tal och skrift. Dessutom ska den sökande lämna in en forskningsplan som beskriver forskningsintressen i relation till den utlysta postdoktorsanställningen.

Om oss

Den som får anställningen som postdoktor kommer att vara en integrerad del av det prioriterade forskningsområdet Learning and Brain Plasticity throughout the lifespan initiative, som spänner över ett tvärvetenskapligt nätverk av 20 forskningsledare och inkluderar tre fakulteter med professor Lars Nyberg som projektledare.

Anställningen syftar också till att stärka utbildningsvetenskaplig forskning vid hela Umeå universitet. Som postdoktor kommer du därför att aktivt bidra till det tvärvetenskapliga karriärprogram för nydisputerade som Lärarhögskolan driver.

Anställningsvillkor

Positionen är en treårig heltidsanställning med minst 80 procent forskning och högst 20 procent undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Postdoktorn kommer att vara anställd vid Umeå universitet. För att säkerställa en matchning mellan kandidatens expertis och den akademiska miljön kommer institutionsplacering att bestämmas i utifrån postdoktorns forskningsfokus.

Ansökan

Ansökan görs genom Umeå universitets rekryteringssystem Varbi och måste innehålla:

- Ett personligt brev som sammanfattar sökandens kvalifikationer, kompetenser och intresse för positionen, inklusive en beskrivning av hur dina erfarenheter passar för arbete i det pågående forskningsprojektet.
- Fullständigt CV.
- Publikationslista och maximalt tre utvalda publikationer, som pdf filer (inklusive doktorsavhandlingen).
- En forskningsplan (högst tre sidor, referenser exkluderade) som beskriver forskningsintressen i relation till den utlysta postdoktorsanställningen. Forskningsplanen ska skrivas på engelska.

Sista ansökningsdag: 2024-03-06.

Kontakt

Professor Bert Jonsson, e-post: bert.jonsson@umu.se, +46706777612
Biträdande universitetslektor Olof Lagerlöf, e-post: olof.lagerlof@umu.se, +46736308736

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till