arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor med inriktning mot proteomik inom neurodegenerativa sjukdomar

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 mars

 • Sök jobbet senast

  12 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Inom forskargruppen för klinisk minnesforskning bedrivs forskning som är inriktad på att förstå biologiska processer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Vi arbetar med patienter och kognitivt friska volontärer, vilka genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, mätningar av biomarkörer och neuropsykologisk testning, samt med djur- och cellbiologiska experiment. Du kan läsa mer om forskningen https://biofinder.se/. Forskargruppen leds av professor Oskar Hansson. Anställningen är placerad vid BMC i Lund.

Neurodegenerativa sjukdomar är komplexa och mångfacetterade. Det övergripande målet med projektet är att bidra till förbättrad förmåga att diagnostisera, prognosticera och stratifiera olika neurodegenerativa sjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, och frontallobsdemens. Projektet syftar också till att ge ny förståelse för sjukdomsmekanismer och relevanta molekylära signaleringsvägar vid olika sjukdomar. Vi planerar att uppnå projektets mål genom proteomik med undersökningar av ett stort antal proteiner i blod och cerebrospinalvätska från patienter och friska kontroller.

Forskningen kommer bedrivas under ledning av professor Oskar Hansson, universitetslektor Niklas Mattsson-Carlgren, och biträdande universitetslektor Jacob Vogel.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss; https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter


Postdoktorn kommer att utföra statistiska analyser av högdimensionella data insamlad från friska kontrollpersoner och patienter med Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Analyserna har ett särskilt fokus på proteomik, både i våra egna stora kohorter som leds från Lund och Malmö och i kohorter från andra källor som vi analyserar i olika samarbeten. Vi använder state-of-the-art proteomikmetoder, till exempel OLINK Explore HT, SomaScan och NULISA. Projektet innebär även integrativa omik-analyser, där proteomikdata kan analyseras tillsammans med genetik, metabolomik och kvantitativ neuroimaging och neuropatologi. Forskningen kommer främst bestå av statistiska analyser, skrivande av vetenskapliga artiklar, och presentationer av resultat vid nationella och internationella konferenser. Majoriteten av forskningen genomförs i samarbete med andra medlemmar i gruppen. Andra uppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella. 

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, och bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid denna tidpunkt. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder


Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Övriga kvalifikationer


Andra krav för anställningen är:

- Doktorsexamen inom teknik, bioinformatik, genetik, statistik, datavetenskap, matematik, beräkningsbiologi, eller relaterad disciplin
- Goda kunskaper i bioinformatik/statistisk programmering, t ex i R, Python, eller MATLAB
- Erfarenhet av högpresterande datormiljöer (HPC) och/eller parallelliserade datorprocesser
- Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
- Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter
- God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
- God analys-och initiativförmåga

Meriterande för anställningen är:


- Specifikt intresse och erfarenhet av neurodegenerativa sjukdomar eller åldrande

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid, med möjlighet till förlängning med upp till ett år. Preliminärt startdatum är 2024-06-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19.

Instruktioner för ansökan


Ansökan till tjänsten sker genom universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna och varför du är intresserad av tjänsten. Ansökan behöver även innehålla ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsavskrift) och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev).

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 juni 2024 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till