arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor med inriktning mot samiska- och urfolksstudier

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 februari

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

Till fakulteten söker vi nu en postdoktor med placeringsort Östersund eller Sundsvall.

Anställningen är kopplad till det universitetsövergripande nätverket Båskoes för samisk forskning och utbildning. Anställningen tillsätts inom fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och välkomnar därför ansökningar från flera olika ämnesområden så som urfolksstudier, samiska studier, samiska språk och didaktik, pedagogik, historia, kulturgeografi, statsvetenskap, genusvetenskap eller sociologi.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna består av att bedriva forskning med inriktning mot samiska- och urfolksstudier. Anställningen innebär att bidra till att bygga upp och utveckla samisk- och urfolksforskning vid universitetet. Arbetsuppgifterna innefattar i huvudsak forskning. Undervisning kan ingå med upp till 20 % av heltid. Den som tillträder anställningen förväntas vara aktiv inom nätverket Båskoes, bidra till en positiv utveckling för samisk forskning och urfolksperspektiv inom ramen för det ämne som den anställs i och kommunicera sin forskning i forskningspublikationer.

Behörighet och bedömningsgrunder


Behörig för anställningen är den som bedrivit samisk- eller urfolksforskning och avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Den som ska anställas som postdoktor ska vidare vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning.  

Den sökande ska ha en doktorsexamen i något humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.  

Personliga egenskaper


Då anställningen är en del av uppbyggnaden av samisk forskning vid universitetet är det viktigt att den som anställs har god samarbetsförmåga, goda sociala kompetenser och kommunikationsförmåga. Att vara driven inom sitt forskningsområde samt att vara öppen för att skapa nya kontakter både inom och utanför universitet är av stor vikt.

Handläggning


Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde


Anställningen omfattar 100% under 2 år from 2024-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsvillkoren regleras i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf.

Anställningsort: Sundsvall eller ÖstersundInformation


Närmare upplysningar lämnas av dekan Sandra Wall Reinius, mailto:sandra.wall-reinius@miun.se, samt sammankallande för nätverket Båskoes, Angelika Sjöstedt, epost mailto:angelika.sjostedt@miun.se.

Ansökan


Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Sökande anmodas inkomma med följande handlingar:


- Ett aktuellt CV inklusive publikationslista och muntliga presentationer

- Kopia av Ph.D. examensbevis och akademiska utskrifter för alla examina

- En preliminär forskningsplan om max tre sidor som beskriver den forskning som avses att bedrivas inom ramen för anställningen. Forskningsplanen kommer att utgöra en grund för bedömning av ansökan. Här bör även framgå hur den sökande vill bidra till utvecklingen av samisk forskning vid universitetet och inom vilken ämnesdisciplin den vill knytas till inom HUV-fakulteten. De forskningsfrågor som formuleras i ansökan ska knyta an till samisk- och/eller urfolksforskning inom något av de ämnesområden som nämns ovan.

- Ett exemplar av sökandes doktorsavhandling


- Två prov på texter utöver doktorsavhandlingen som kandidaten anser är relevanta för tjänsten

- Personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för den sökta tjänsten (max 1 sida)

- Kontaktuppgifter för två referenspersoner verksamma i en akademisk miljö

- Andra handlingar av relevans för den sökta tjänsten

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-03-08.  

https://miun.varbi.com/se/what:job/jobID:698916/

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-04-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till