arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor med intresse för styrning, deltagande och hållbar utveckling

 • Yrkesroll

  Informationsspecialist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Institutionen för stad och land
Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning

Enheten för statsvetenskap


Statsvetenskap vid SLU fokuserar framförallt på policy- och styrningsfrågor relaterade till olika miljö och hållbarhetsutmaningar. Detta innefattar exempelvis forskning om utformning och genomförande av policyer och styrmedel, nya former av styrning och samverkan (governance), samhällsplaneringens aktörer och deras betydelse, samt demokratiskt deltagande och legitimitet. Inom forskningsämnet återfinns forskning inom en rad politikområden, på lokal så väl som nationell nivå, och inbegriper både teoriutvecklande som empiriskt orienterade studier.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Denna två-åriga post-doktortjänst utlystes inom den nybildade enheten för statsvetenskap vid Institutionen för Stad och Land. Postdoktorn ska bedriva forskning om så kallade ”dialogexperter” (public participation professionals) (individer som arbetar specifikt med att utforma, genomföra och möjliggöra deltagarforum och processer) och deras roll och påverkan på styrning för hållbarhet. Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med forskare involverade i två Formas-finansierade projekt. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att genomföra en empirisk undersökning, skriva vetenskapliga artiklar, presentera resultat på konferenser och seminarier och delta i författandet av forskningsansökningar för extern forskningsfinansiering. Undervisning kan förekomma om maximalt 20%.

Vad får planerare att lita på medborgare? Deltagande och tillitsbyggande för ett hållbart transportsystem för alla. Projektet syftar till att öka kunskapen om planerares tillit till medborgare, särskilt i medborgardialoger, och hur tillitsbyggandet kan främjas inom planeringens praktik.

Läs mer om projektet på https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/statsvetenskap/pagaende-projekt/deltagande-och-tillitsbyggande/

Deliberation, medborgardeltagande och samverkan i en tid av postsanningspolitik: dialogexperternas roll. Det här projektet syftar till att analysera, klargöra och omformulera den ambivalenta relationen mellan dialog, expertis och makt i styrningen av omställningsarbete.

Läs mer om projektet på https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/miljokommunikation/pagaende-projekt/deliberation/

Kvalifikationer:

Sökande måste ha en doktorsexamen inom ett relevant samhällsvetenskapligt område. En doktorsexamen i statsvetenskap (eller motsvarande) är särskilt meriterande. Examen måste ha avlagts senast vid tidpunkten för anställningsbeslutet. Meriterande är ifall doktorsexamen inte är äldre än tre år vid ansökningstidens utgång.

Meriterande är även dokumenterad erfarenhet av forskning eller praktiskt arbete med styrningsfrågor, hållbar utveckling och/eller deltagarprocesser. Meriterande är även att självständigt ha författat vetenskapliga artiklar publicerade i högkvalitativa internationella tidskrifter. Då fältarbete kan ske i Sverige så är god förmåga att uttrycka sig på svenska meriterande. Goda språkkunskaper i engelska är ett krav. Personlig lämplighet för tjänsten kommer att premieras.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning:

100%

Tillträde: 
Från mars 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-12-15.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat